Wyjazdowe szkolenie Przewodniczących Oddziałowych Sekcji Emerytów i Rencistów ZOP ZNP - 6-8.09.2011r. Ulanów