Uroczyste Noworoczne Spotkanie Kulturalno – Oświatowe Członków Sekcji EiR ZNP w Ropczycach dnia 19 stycznia 2012 roku

19 stycznia 2012 roku odbyło się uroczyste Spotkanie Noworoczne Członków Oddziałowej Sekcji EiR ZNP w Ropczycach. Spośród 110 członków oddziałowej Sekcji, na spotkanie do Centrum Kultury przybyło 70 osób EiR oraz licznie zaproszeni Goście:

·       Prezes Podkarpackiego Okręgu ZNP – Stanisław Kłak,

·       Przewodnicząca Okręgowej Sekcji EiR – Irena Cios,

·       Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – Stanisław Ziemiński,

·       Burmistrz Ropczyc – Bolesław Bujak,

·       Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty – Stanisław Mazur,

·       Dyrektor Biura Turystycznego „TURBUS” – Tadeusz Kaplita.

Honory gospodarzy pełnili: Kazimiera Machnica – przewodnicząca Oddziałowej Sekcji EiR ZNP oraz prezes Oddziału ZNP – Edmund Janowski.

W pierwszej części spotkania w Centrum Kultury w Ropczycach dzieci i młodzież Zespołu Szkół  w Gnojnicy Dolnej przedstawiły godzinny program artystyczny „Koncert kolęd i pastorałek”         w oryginalnym pomyśle na „Dziewczynkę z zapałkami”. Ta stara baśń Andersena, dzięki nocy wigilijnej doczekała się szczęśliwego zakończenia. Inscenizacja oparta na ciekawym pomyśle, przeplatana niezwykłymi pastorałkami i kolędami, poruszyła emocje uczestników spotkania. Warto w tym miejscu podkreślić niezwykłe talenty muzyczne młodzieży zaangażowanej w widowisko oraz trud włożony przez nauczycieli – członków ZNP: Beaty Kosińskiej, Jolanty Miąso, Jana Strózika i dyrektora szkoły Piotra Janowskiego.

W drugiej części spotkania w restauracji „Słoneczna”, prezes Podkarpackiego Okręgu ZNP Stanisław Kłak wysoko ocenił występ artystyczny młodzieży Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej i zaangażowanie nauczycieli działaczy ZNP z tej szkoły. W swej wypowiedzi Kol. Stanisław Kłak podzielił się także refleksjami ze spotkania z przedstawicielami j.s.t. podkarpacia, dotyczącymi funkcjonowania placówek oświaty i wychowania. Mówił o pomysłach niektórych samorządów na edukację mrożących krew w żyłach, np. oddawaniem szkół do prowadzenia stowarzyszeniom komunalnym, co jednoznacznie budzi protest ZNP. Równocześnie prezes S. Kłak wyraził uznanie dla Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka za należyte pełnienie roli organu prowadzącego szkoły    i przedszkola oraz dobrą współpracę z Zarządem Oddziału ZNP w sferze oświaty i wychowania.   W MiG Ropczyce Burmistrz i Rada Miejska nie likwiduje szkół i przedszkoli, nie przekazuje placówek oświatowych stowarzyszeniom, wywiązuje się ze wszystkich płatności za pracę i pochodne na rzecz nauczycieli i pracowników.

W wystąpieniach Gości: Kol. Ireny Cios, Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka, Tadeusz Kaplity pod adresem EiR płynęły życzenia najbardziej „na czasie” tj. życzenia zdrowia, bo każdy chce by dni jego były jasne i zdrowe – zwłaszcza u progu Nowego Roku 2012 – kiedy emeryci z niecierpliwością oczekują zakończenia awantury ze źle stanowionym prawem w związku z opieką medyczną w naszym kraju.

Noworoczne Spotkanie EiR ZNP upłynęło w serdecznej i koleżeńskiej atmosferze, z przekazem pełnej informacji związkowej o organizowanych imprezach dla EiR w 2012 roku.