Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów OSPAiO w Rzeszowie 30.06.2014 r.