Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Rzeszowie 29.10.2014 r.