Okręgowe Zawody Strzeleckie Pracowników Oświaty - Tarnobrzeg 2018 r.