Uroczyste posiedzenie Prezydium ZOP ZNP i wręczenie Medali KEN w Rzeszowie 24.10.2018 r.