AKTUALNOŚCI   INFORMACJE ZWIĄKOWE   PRAWO   AKTY PRAWNE   WŁADZE OKRĘGU   DOKUMENTY   GALERIA   LINIKI   KONTAKT   ARCHIWUM

Archiwum

 

Komunikat w sprawie udzielania porad prawnych dla członków ZNP po 1  września 2021r.

Materiały pomocnicze do przeprowadzenia strajku w szkole i placówce - Część III.

Wszystko o strajku ZNP w ujęciu prawnym na mocy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowy.

Wniosek zarządu oddziału ZNP do dyrektora szkoły o przekazanie listy osób wykonywujących pracę zarobkową do przeprowadzenia referendum strajkowego.

Materiały pomocnicze do przeprowadzenia sporu zbiorowego ZO ZNP z pracodawcami - ETAP II - referendum strajkowe.

Wzorcowy - przykładowy Regulamin pracy szkoły, placówki w oparciu o ostatnie zmiany w prawie pracy i RODO.

Wzory druków do prowadzenia sporu zbiorowego przez ZNP w szkołach, przedszkolach i placówkach nie objętych działaniem Oddziału ZNP

Spór zbiorowy ZNP w 2019 r. część I - materiały pomocnicze dla zarządów oddziałów ZNP - prowadzenie sporu zbiorowego z pracodawcami.

Rząd chce zmian w płacy minimalnej - wyłączenie wysługi lat (stażowego) z płacy minimalnej.

Przykładowy Regulamin Rady Pedagogicznej - nowa wersja.

Materiały pomocnicze do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej ZNP w ogniwach organizacyjnych Okręgu Podkarpackiego ZNP.

Poradnik kampania sprawozdawczo-wyborcza ZNP - Oddziałowa Komisja Rewizyjna ZNP.

Opinia prawna w sprawie opiniowania Regulaminu wskaźników oceny pracy nauczyciela.

Odpisy na ZFŚS w 2018 r. dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli czynnych oraz emerytów i rencistów.

Poradnik sprawozdawczość finansowa zarządów oddziałów ZNP za 2017 r

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole i placówce – przykładowe opracowanie S. Kłak

Opinia prawna w sprawie pisemnego poinformowania do 15 maja 2017 r. wszystkich nauczycieli.

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych i aneksów do arkuszy organizacyjnych szkoły (przedszkola) przez związki zawodowe. 

Projekt uchwały zarządu oddziału ZNP  w sprawie przekazania kompetencji sekretariatowi zarządu oddziału ZNP.

Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP do dyrektorów szkół i przedszkoli o przekazanie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018.

Projekt pisma – opinii zarządu oddziału ZNP do aneksu arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018.
Projekt pisma – opinii zarządu oddziału ZNP do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 i na kolejny rok szkolny.

Opinia prawna w sprawie opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli przez organizacje związkowe reprezentatywne.
Materiały niezbędne do przeprowadzenia jednodniowego strajku w szkołach i placówkach przez zarządy oddziałów ZNP.

  Referendalne ABC - dotyczy referendum oświatowego

  Zadania ogniw związkowych przy organizacji ogólnokrajowego referendum dotyczące reformy oświaty.

Opinia prawna w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (aktualna wersja).

Poradnik sporządzenia arkusza organizacyjnego szkoły/placówki na rok szkolny 2013/2014.

Opinia prawna w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Opinia prawna w sprawie sporządzania przez nauczycieli rozkładu materiału i pisania konspektów lekcji

Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkoły - podstawy prawne, metody, procedura i stosowane kryteria - luty 2013

 

Ankieta w sprawie naboru do szkół ponadpodstawowych i ponagimnazjalnych.

Ankieta ruch kadrowy w szkołach i placówkach na 1.09.2019 - dla powiatów.

Kalendarium zmian w prawie oświatowym od 1 września 2019 r.

Kalendarz roku szkolnego 2019-2020.pdf

Zmiany w Karcie nauczyciela- płace, ocena pracy, awans zawodowy.

List Prezesa ZNP do strajkujących.

Stanowisko w sprawie SIO. Dyrektorzy nie mają prawa odnotowywać w SIO, którzy nauczyciele uczestniczą w strajku.

Wspieram Nauczycieli - Ważne.

Wynagrodzenie za okres strajku stanowisko ZNP.

Informacja o przebiegu strajku - liczba szkół i pracowników strajkujących.

Pismo do Pani Kurator Oświaty w Rzeszowie dotyczące usunięcia z ankiety na temat: "Informacje dotyczące zapewnienia opieki i realizacji zajęć "zapisów dotyczących strajku.

Egzaminy - MEN wprowadza dyrektorów w błąd.

Rozmowy będą kontynuowane we wtorek.

Strajk nauczycieli. Część wypisuje się z oświatowej Solidarności.

List do redakcji. Oprócz bycia nauczycielem jestem też żoną i matką.

Nauczyciele mają dość.

Minister Zalewska wzięła zakładników. Dzieci to jej żywa tarcza.

List otwarty młodzieży poparcia nauczycieli. pdf

ZNP występuje do Głównego Inspektora Pracy ws. egzaminów.

Protest nauczycieli. Liceum minister Zalewskiej dołącza do strajku.

Akcje protestacyjne ZNP.

PREZYDENT. BĘDĘ ROZMAWIAŁ Z PREMIEREM W SPRAWIE POSTULATÓW NAUCZYCIELI.

Uchwała Zarządu Głównego ZNP z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów.

Prezydenci 12 największych miast murem za nauczycielami. Apelujemy o dialog.

Apel do pracowników oświaty biorących udział w strajku.

Apel do pracowników oświaty niebiorących udziału w strajku.

Oświadczenie prezesa ZNP. Strajk jest efektem lekceważenia nauczycieli i pracowników oświaty.

Anna Zalewska chciała zażegnać katastrofę. Doprowadziła do kataklizmu.

Nowe propozycje MEN dotyczące przeprowadzenia egzaminów. ZNP odpowiada.

Średnie wynagrodzenie to konstrukcja prawna a nie pensja.

Strajk nauczycieli. Suski mówi o niedużej różnicy w zarobkach posłów i pedagogów. Sprawdzamy.

Strajk nauczycieli. MEN zmienia przepisy ws. egzaminu ósmoklasisty.

NAUCZYCIELE SPOZA SZKOŁY W ZESPOŁACH NADZORUJĄCYCH EGZAMINY.

List do redakcji - Jeżeli nie będziemy walczyć wniosek jest jeden - jesteśmy zadowolone z wynagrodzeń.

Informacja o naradach z prezesami oddziałów ZNP organizowanych przez Okręg Podkarpacki ZNP w miesiącu marcu 2019 r.

Szkoły pełne zakładników. Przekaz Wiadomości przewidywalny do bólu.

STRAJK OD 8 KWIETNIA 2019 r.

Uchwala Nr 8-2019 Prezydium ZG ZNP z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie terminu przeprowadzenia referendum strajkowego i wyznaczenia daty strajku. pdf

Nauczyciele muszą zacząć się szanować.

Dzięki Annie Zalewskiej społeczeństwo zaczęło rozumieć nauczycieli.

Ryszard Proksa – wstyd.

Pani minister ile publicznych pieniędzy wydała Pani na reklamę w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli.

List ZNP do Premiera RP.

Pani minister ile publicznych pieniędzy wydała Pani na reklamę.

Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie wynagrodzeń nauczycieli na tle finansowania oświaty w Polsce. pdf

Związek Miast Polskich popiera nasze postulaty płacowe.

List prezesa ZNP do Samorządowców. pdf

Odpowiadamy na list Anny Zalewskiej.

Ulotka strajk szkolny. pdf

Informacja dla prezesów oddziałów ZNP z Okręgu Podkarpackiego w sprawie prowadzenia procedur sporu zbiorowego w okresie ferii szkolnych.

Zakończenie pierwszego etapu wchodzenia w spór zbiorowy.

List to Premiera Morawieckiego. Rozmowy z szefową MEN nie przyniosły żadnego efektu.

Komunikat Oświatowej Solidarności w sprawie prowadzenia wspólnego sporu zbiorowego z innymi związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty. pdf

List ZNP do samorządowców ws. protestu.

ZNP do MEN. Przełomu w rozmowach nie było. Domagamy się sprostowania.

Informacja w sprawie terminu rozpoczęcia sporu zbiorowego i powiadomienie PIP.

Brak postępu w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli - Pilne.

Pismo ZG ZNP do NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w sprawie wspólnej akcji protestacyjnej - spór zbiorowy. pdf

Rozmowy 22 stycznia 2019 r.  Minister Edukacji Narodowej z związkami zawodowymi.

Uchwała nr 1-2019 Zarządu Głównego ZNP z dnia 10 stycznia 2019 e sprawie sporu zbiorowego.

Komunikat ZNP z rozmów z MEN 10 stycznia 2019 r.

Oczekujemy od MEN wyjaśnień - pismo ZG ZNP do Minister Edukacji Narodowej.

Uchwała nr 32-2018 r. Zarządu Głównego ZNP z dnia 18.12.2018 r. w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty.

Ile zarabiają nauczyciele.

Za strajk nauczycieli zapłaci nie tylko Anna Zalewska.

Szykuje się strajk generalny. Związki zawodowe w ofensywie.

Druk planu finansowego zarządu oddziału ZNP.

ZNP i FZZ razem na rzecz wzrostu wynagrodzeń.

MEN szykuje podwyżki dla nauczycieli.

Domagamy się wzrostu płac na poziomie 1000 zł.

Ważne. Rozmowy w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Informacje i zadania do realizacji przez prezesa oddziału i zarządy oddziałów ZNP w miesiącu grudzień 2018 i styczeń 2019 r.

Terminy składania wniosków o odznaczenia w 2019 r.

MEN chce zmienić system wynagradzania nauczycieli.

Nieobecna Solidarność

Sejm za likwidacją wskaźników oceny pracy nauczycieli z dniem 1 stycznia 2019 r.

ANKIETA ZNP w sprawie proponowanych form protestu pracowników oświaty.

Komunikat Prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP i Prezesa ZNP w sprawie regulaminów oceniania i protestu ZNP.

NASZ SUKCES -Wycofanie regulaminów oceny pracy nauczycieli.

Protest - Domagamy się podwyżek na poziomie 1000 zł.

Ocena pracy nauczycieli ponownie w Sejmie.

Kalendarium  zmian w prawie w zakresie prawa oświatowego - najistotniejsze zmiany.

Informacja o szkoleniu prezesów oddziałów ZNP w dniach 15-17.11.2018 r. w Polańczyku.

Informacja w sprawie posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w dniu 24.10.2018 r.

Nauczyciele nie chcą zmian w ocenianiu ich pracy - artykuł w Super Nowościach - Rzeszów.

Uchwala ZG ZNP z 1.10.2018 r. w sprawie przyjęcia nowego wzoru wniosku o wypłatę zasiłku statutowego. pdf

Uchwała ZG ZNP z dnia 1.10.2018 r. w sprawie przyjęcia instrukcji wyborczej ZNP. pdf

Uchwała ZG ZNP z dnia 1.10.2018 r. w sprawie składu liczbowego Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarządu Głównego ZNP i Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP w kadencji 2019-2024. pdf

Edukacja w samorządach. Pieniądze te same, obowiązki i oczekiwania coraz większe.

Polecam artykuł z Wirtualnej Polski - 22 lata w zawodzie nauczyciela - za marne wynagrodzenie.

Rzecznik Ministra Sprawiedliwości dyskredytuje nauczycieli.

Komunikat ZNP - co po manifestacji ZNP 22 września 2018 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom sobotniej manifestacji w Warszawie.

Stanowisko Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w sprawie projektu uchwały ZG ZNP w sprawie składu liczbowego Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP i składu liczbowego ZG ZNP. pdf

Informacje i zadania do realizacji przez prezesa oddziału i zarządy oddziałów ZNP w miesiącu sierpniu, wrześniu i październiku 2018r.

Nauczyciele, związkowcy, pracownicy ZUS domagali się podwyżek podczas ogromnej manifestacji w dniu 22 września 2018 r.

Nauczyciele żądają podwyżki i dymisji minister edukacji Anny Zalewskiej.

 List do Solidarności. pdf

MANIFESTACJA OPZZ - ZNP 22 WRZEŚNIA 2018 r. w WARSZAWIE.

Ulotka ZNP -TERAZ. pdf

W Newsweeku - Przemęczone dzieci, ciasnota i potworny stres, czyli chaos szkolny.

Nauczyciel ofiarą oświatowej przemocy.

Dyrektorzy szkół w panice przez RODO.

Kto ma odwagę być dziś nauczycielem. Tylko szaleńcy - polecam wszystkim.

Ankieta w sprawie dwuzmianowości i łączonych klas wrzesień 2018.

Formularz statystyczny ZNP na 2018 r.

Zestawienie zbiorcze Oddziałów ZNP w sprawie opiniowania projektów regulaminów wskaźników oceny pracy nauczycieli.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. pdf

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26.07.2018 r. w sprawie oceny pracy nauczyciela. pdf

Informacje i zadania do realizacji przez prezesa oddziału i zarządy oddziałów ZNP w miesiącu wrześniu 2018 r.

Informacja w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy i ustawi Prawo oświatowe - monitoring w zakładzie pracy i szkole.

Ankieta w sprawie regulaminów wynagradzania pracowników niepedagogicznych.

Ankieta - ocena pracy nauczycieli - zmiana art 6a KN.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. pdf

Ważne - Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw .pdf

APEL DO NAUCZYCIELI - Zarząd Główny ZNP.

Stanowiska Prezydium ZG ZNP z 5 czerwca 2018 r. w sprawie opiniowania regulaminów wskaźników. pdf

Stanowisko Prezydium ZG ZNP z dnia 5.06.2018 r. w regulaminów oceny pracy nauczycieli kierowane do zarządów oddziałów ZNP. pdf

Udział nauczyciela w projektowaniu wskaźników oceny pracy nauczyciela. pdf

 Informacja o naradach prezesów oddziałów ZNP w miesiącu sierpniu 2018r.

Ważne ! dla nauczycieli przechodzących na emeryturę nauczycielską lub z wieku powszechnego z rekompensatą. pdf

Uchwała Sądu Najwyższego z 3 października 2012 r. - praca w gospodarstwie rolnym a uprawnienie emerytalne - nie musi się płacić składki KRUS. pdf

Ważna informacja dla nauczycieli w sprawie oceny pracy - propozycja zmiany przepisów.

Udział związków zawodowych w konkursie na dyrektora szkoły - zmiana przepisów - projekt.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055). pdf

Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli podpisane.

Rozporządzenie MEN z dnia 29.05.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli. pdf

Ustawa Karta Nauczyciela - tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2018 r. - Dz. U z 2018 r. poz. 967.pdf

Okręgowe Zawody Strzeleckie Pracowników Oświaty Tarnobrzeg 2018 r. - wyniki zawodów.

Informacja o zmianach w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych - RODO. pdf

Reforma edukacji dołożyła nauczycielom pracy. Rok 2019 dla nauczycieli będzie dramatyczne - liczne zwolnienia z pracy.

Billboard A4 druk - chcemy dodrze zarabiać. pdf

Plakat A4 druk - chcemy dodrze zarabiać. pdf

Ankieta ruch kadrowy w szkołach i placówkach na 31.05.2018 r. dla powiatów.

Ankieta ruch kadrowy w szkołach i placówkach na 31.05.2018 r. dla gmin i miast.

Wyjaśnienie Prezes ZUS z 2 czerwca 2017 r. w sprawie przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury. pdf

Protest przed MEN - Manifestacja ZNP - 21.04.2018 r.

Samorządom brakuje 600 mln. złotych na podwyżki - ważna informacja.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola. pdf

Rozporządzenie MEN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego i nauczycieli. pdf

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli zamiana rozporządzenia MEN z dnia 17.03.2017 r. podpisana.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zajął negatywne stanowisko wobec proponowanych zmian w zakresie oceny pracy nauczyciela.

Informacja o pracy organów statutowych Okręgu Podkarpackiego ZNP w miesiącu marcu 2018 r.

Projekt Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli.

Plan pracy Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP na 2018r.

Kalendarz imprez  kulturalnych, sportowych i turystycznych Okręgu Podkarpackiego ZNP na rok 2018.

Informacja w sprawie organizacji narad prezesów oddziałów ZNP w miesiącu luty-marzec 2018 r.

Podwyżka płac dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. - dane na podstawie projektu Rozporządzenia MEN z dnia 8.02.2018 r. 

Informacja o posiedzeniu Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w dniu 21.02. 2018 r.

Informacja o posiedzeniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej w dniu 20.02.2018 r.

Komunikat 1 - 2018 Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie delegowania przedstawiciela ZNP do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. pdf

Nowy Wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia dla nauczyciela.

Aktualny Wzór skierowania na badania lekarskie – w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopów.

Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły w sprawie skierowania do lekarza medycyny pracy o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

Wzór protokołu z uzgodnień zmiany regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych.

Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela - terminy wejścia zmiany przepisów KN.

Druk sprawozdania finansowego zarządu oddziału ZNP za 2017 r.

Harmonogram przyjmowania sprawozdań finansowych ZO ZNP za 2017 r.

Harmonogram opiniowania sprawozdań finansowych ZO ZNP za 2017 r. prowadzących działalność statutowo-gospodarczą.

Kalendarium ważniejszych działań Sekretariatu ZOP  ZNP w tym prezesa okręgu ZNP w okresie 10-17 stycznia 2018 r.

Informacja w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela.

Terminy i tematyka narad prezesów oddziałów ZNP w miesiącu listopadzie 2017 r.

PROGRAM posiedzenia wyjazdowego ZOP ZNP 30. 11 -2.12.2017r.

Ankieta w sprawie ruchu kadrowego w szkołach/placówkach/przedszkolach stan na 1.09.2017 r. (dotyczy miasta i gminy).
Ankieta w sprawie ruchu kadrowego w szkołach/placówkach/przedszkolach stan na 1.09.2017 r. (dotyczy powiatów)
Ankieta w sprawie przeprowadzonych konkursów na dyrektorów szkół.
Ankieta w sprawie współdziałania PIP z prezesami oddziałów ZNP.(dane za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.)
Ankieta w sprawie funkcjonowania gimnazjów

Okręgowe Zawody Strzeleckie Pracowników Oświaty Tarnobrzeg 2017
- wyniki zawodów.
Wyjaśnienie Prezes ZUS z 2 czerwca 2017 r. w sprawie przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury. pdf
Ankieta ruch służbowy nauczycieli 2017 r.
Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN.
MEN: nowe przepisy oświatowe można stosować przed 1 września.

Informacja w sprawie powołania Wojewódzkiego Komitetu Referendalnego.

  Apel Prezydium OPZZ w sprawie referendom oświatowego
 Lista (referendum) - do zbierania podpisów

 List do członków i członkiń ZNP
Komunikat Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP z dnia 31.01.2017 r. w sprawie opiniowania uchwał gmin dotyczący sieci szkolnej.
Wszystko o referendum w sprawie reformy edukacji na stronie :  www.referendum-szkolne.pl
Ustawa Karta Nauczyciela - tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1379 ogłoszony przez Marszałka Sejmu 23 sierpnia 2016 r.
PLAN PRACY ZOP ZNP na 2017 rok.

Zadania i informacje do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w I kwartale 2017 r.
Link do projektu podstawy programowej.
Informacja o nowej podstawie programowej GS - Czwartoklasista dowie się o rotmistrzu Pileckim i bohaterach Solidarności.
  Procedowanie ustaw oświatowych w parlamencie.
Gimnazja, Co było, Co będzie. 

Zespół ds. statusu zawodowego.
Informacja i zadania do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w miesiącu listopadzie 2016 r.
MISTRZOSTWA PODKARPACIA ZNP W SZACHACH O PUCHAR PREZESA OKRĘGU PODKARPACKIEGO.
Opinia Zarządu Głównego do projektu zarządzenia MEN w sprawie powołania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty .pdf
Porównanie liczby godzin przedmiotowych przyrodniczych w polskiej szkole.
Reforma edukacji - list eksperta do Minister Edukacji Narodowej.
Regulamin Wojewódzkiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o puchar Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP - Kolbuszowa grudzień 2016 r.
Związek, który „dogaduje się” z MEN i Rządem w sprawach reformy oświatowej.
Informacja do prezesów oddziałów ZNP i członków zarządu okręgu ZNP w sprawie manifestacji ZNP w dniu 19.11.2016 r.
Opinia Zarządu Głównego ZNP w sprawie przedstawionych przez MEN dwóch projektów ustaw wprowadzających reformę oświatową .pdf
Petycja uczestników pikiety ZNP przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 10.10.2016 r. pdf
Reforma Zalewskiej STOP.
Stanowisko Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP z dnia 12 października 2016 roku w sprawie projektów ustaw przedstawionych przez MEN.
Uchwała nr 20 Zarządu Głównego ZNP z dnia 18.10.16 r. w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej - Nie dla chaosu w oświacie –manifestacji.
Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o proteście ZNP w dniach 14-19 listopada 2016 r.
Apel ZNP do minister edukacji w sprawie art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela.
Ankieta w sprawie stanu organizacyjnego gimnazjów.


Informacja i zadania do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w miesiącach sierpień-październik 2016 r.
Terminy składania wniosków o odznaczenia resortowe, państwowe i związkowe w 2017 r.
Komunikat w sprawie sporządzania wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę dla członków ZNP.

Okręgowe Zawody Strzeleckie Pracowników Oświaty Tarnobrzeg 2016 - wyniki zawodów

Prezentację MEN dotycząca projektowanych zmian w systemie edukacji 27.06.2016 r.

Wywiad z Prezesem Okręgu Podkarpackiego ZNP Stanisławem Kłakiem w Radiu Via z dnia 30.06.2016r


Informacja ze szkolenia Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP - Krynica 17-19.06.2016 r.
Informacja ze spotkania świątecznego Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP - 16.03.2016 r.
Komunikat nr 3 - 2016 Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP w sprawie nadzoru na oddziałami i rejonami związkowymi.
ZNP wzywa Podsekretarza Stanu w MRPiPS do przeprosin.
Kalendarium zmian w prawie oświatowym - narada marzec.
Nowe obowiązki nauczycieli pierwszych klas SP.
Emeryci i renciści zyskają grosze.
Ile pieniędzy dostaną emeryci w marcu.
ZUS powinien ponownie przeliczyć świadczenia wcześniejszych emerytów.
Niższy wiek emerytalny najwcześniej w 2018 r.
Informacja i zadania do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w I kwartale 2016 r.
Wprowadzone i zapowiedziane zmiany wywołują negatywne emocje - ZNP
100 dni w edukacji.
Świadczenie kompensacyjne - a umowa na czas określony.
O czym warto pamiętać zbierając podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą.
Projekt ZNP - Finansowanie oświaty.
Wykaz obywateli popierających inicjatywę.

Opinia w sprawie przekazywania co kwartał pracodawcy przez zarząd oddziału ZNP informacji o liczbie członków ZNP.
Zasady ustalanie osób chronionych członków ZNP w szkołach.
Apel ZNP do, nauczycieli, rodziców środowiska naukowego, samorządów społeczności lokalnej w sprawie zbierania podpisów związanych z likwidacją gimnazjów. pdf
Kampania ZNP ws. likwidacji gimnazjów.
Treść stanowiska ZNP w sprawie likwidacji gimnazjów.
Harmonogram działań ZNP w sprawie likwidacji gimnazjów.
Akcja Razem dla gimnazjów - druk listy do zbierania podpisów przeciwko likwidacji gimnazjów.
Ankieta w sprawie likwidacji gimnazjów.
Ankieta ZNP w sprawie likwidacji gimnazjum - format A4.
Druk zbiorówki ZO ZNP w - Ankieta w sprawie gimnazjów.
Zasady udzielania porad  prawnych dla członków ZNP w Okręgu Podkarpackim ZNP.
Informacja i zadania do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w IV kwartale2015 r

Związkowe święto na Podkarpaciu.  
I Podkarpacki Plener Malarski ZNP - POLAŃCZYK 2015 r.
Informacja z wyjazdowego szkolenia prezesów oddziałów ZNP do Egeru - Węgry 2015 r.
Wyjazdowe posiedzenie Zarządu OSEiR
Wytyczne dla ZO ZNP do sporządzania informacji w sprawie sporu zbiorowego ZO ZNP z pracodawcami.
Formularz statystyczny 2015 r.
Podziękowanie za udział w manifestacji
ZAWODY STRZELECKIE -Tarnobrzeg 2015 r. - wyniki.
Poradnik - Informacja do prezesów w sprawie otwierania rachunku bankowego - listopad 2015 r.

Ankieta w sprawie ruchu służbowego w oświacie 2015 r.
Manifestacja ZNP 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie.
Komunikat Nr 2 Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w sprawie manifestacji ZNP w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2015 r.
Komunikat Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w sprawie manifestacji ZNP w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2015 r.

Logo ZNP
Plan działań ogniw organizacyjnych ZNP  związanych z wyjazdem na manifestację ZNP w dniu 18.04.2015 r.
Uchwała Nr 1 Zarządu Głównego ZNP z dnia17.03.2015 r. w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.
Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o proteście ZNP w dniach od 18 marca 2015 r. do odwołania.
Upoważnienie OPZZ dla Zarządów Oddziałów ZNP dotyczących art. 19 ustawy o związkach zawodowych - współdziałanie z JST
Wyjazdowe posiedzenia ciał statutowych Okręgu Podkarpackiego ZNP.  

Dnia 20.09.2010r.(sobota) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjno-Szkoleniowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się  Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów ZNP Okręgu  Podkarpackiego. Nowym prezesem Okręgu Podkarpackiego został KolStanisław Kłak. Gratulujemy nowo wybranemu Prezesowi, Zarządowi Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej  >> zdjęcia z konferencji
Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkoły - podstawy prawne, metody, procedura i stosowane kryteria - luty 2013
Karta Nauczyciela - tekst jednolity - broszura
Opinia prawna w sprawie centralizacji ZFŚS w gminie - druk

Ankieta ZFŚS - 2014 r.

Karta podnosi jakość pracy przedszkoli.

Informacja prasowa Instytutu Badań Edukacyjnych w sprawie czasu pracy nauczycieli

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - Przywrócony do pracy ma prawo maksymalnie do trzech pensji.

Przełomowy wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. I OSK 93 -13 w sprawie przekazywania szkół spółkom komunalnym.

Interpelacja w sprawie zajęć wychowania fizycznego dla klas I.

Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Wzór umowy przekazania Gimnazjum przez JST stowarzyszeniu.

Wyrok NSA w sprawie opiniowania aktów prawnych marzec 2011 r.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. I OSK 9313 w sprawie przekazania szkoły publicznej w trybie art. 5 ust. 5g ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  

Emerytura dla nauczyciela po 67 roku życia.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. pdf

Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o kontynuowaniu akcji protestacyjnej  ZNP  - do odwołania.

Zawiadomienie organu prowadzącego szkołę o przeprowadzeniu w dniach 18-23 listopada 2013 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o proteście ZNP w dniach 18-23 listopada 2013 r.

Budżet 2012 r. - podwyżka dla nauczycieli i waloryzacja dla emerytów i rencistów

W N I O S E K o przyznanie zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy ZG ZNP

REGULAMIN przyznawania pomocy (zapomóg) dla członków ZNP z Funduszu Pomocy Specjalnej ZGZNP

 

Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Rozporządzenie MEN z dnia 1.08.2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Rozporządzenie MEN z dnia 3.08.2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Rozporządzenie MEN z dnia 7.06.2017r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Rozporządzenie MEN z dnia 9.08.2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rozporządzenie MEN z dnia 9.08.2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej

Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Rozporządzenie MEN z dnia 14.06.2017r.zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.

Rozporządzenie MEN z dnia 14.07.2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

Rozporządzenie MEN z dnia 17.03.2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Rozporządzenie MEN z dnia 18.08.2017r.zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Rozporządzenie MEN z dnia 25.04.2017r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Rozporządzenie MEN z dnia 29.06.2017r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 

Wyjaśnienie ZG ZNP dotycząca odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

Odpowiedź Minister Pacy i Polityki Socjalnej w sprawie nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

 

Jak ZUS załatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń. pdf

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - wyjaśnienia ZUS. pdf

Ponowne ustalanie wysokości świadczeń od podstawy wymiaru przeliczonej po dniu 28 lutego 2009 r. pdf

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. pdf

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2009 r. pdf

 

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych - opracowanie ZG ZNP. ppt

Zasady wliczania składników wynagradzania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego  

   Wydatki z podróży  służbowej - nowe przepisy

 

  Wcześniejsze emerytury- ZUS wyjaśnia - pdf     

  Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych - pdf 

  Stanowisko członka ZUS w sprawie otrzymania decyzji emerytalnej na podstawie art. 88 ust.1 KN

  Decyzja członka Zarządu ZUS w sprawie postępowania z wnioskami nauczycieli o przyznanie emerytury

 

Wyrok NSA z dnia 07.11.2007 r. - sygn. akt: II SA/Wa 1001/07(sprawa w w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego)

Wyrok NSA z dnia 10.10.2007 r. - sygn. akt: I OSK 1194/07

 (sprawa w przedmiocie przyznania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli)

Wyrok NSA z dnia 12.10.2007 - sygn. akt: I OSK 1235.07

 (sprawa w przedmiocie zasad przyznania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11.01.2007 r. sygn. akt: SA/Rz 630/06

 (sprawa w przedmiocie przyznawania dodatku motywacyjnego)

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 31.05.2006 r. - sygn. akt: IV SA/Po 205/06(sprawa w przedmiocie przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli)

 

Księgowość - Finanse    Rok 2017
Druk sprawozdania finansowego zarządu oddziału ZNP za 2017 r.
  Poradnik sprawozdawczość finansowa zarządów oddziałów ZNP za 2017 r.
Wymagane są tylko te druki za 2017 rok, które znajdują się
w poradniku sprawozdawczość finansowa ZO ZNP za 2017r .
na stronie internetowej - (zmiana).

Rok 2016

Druk sprawozdania finansowego zarządu oddziału ZNP za rok obrotowy bilans - 2016 r.

Opinia Komisji Bilansowej ZOP do sprawozdania finansowego ZO ZNP prowadzących działalność gospodarczą w 2016 r.

Oświadczenie w sprawie prawidłowości kompletności danych ujętych sprawozdaniu finansowym 2016 r.

Oświadczenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów 2016 r.

Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek 2016 r.

Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych za 2016 r.

Potwierdzenie złożenia w ZOP ZNP sprawozdania finansowego ZO ZNP za 2016 r.

Projekt uchwały ZO ZNP w sprawie zaopiniowania diet dla osób funkcyjnych Oddziału ZNP z wyboru.

Projekt uchwały zarządu oddziału ZNP w sprawie zmiany planu finansowego ZO ZNP w 2016 r.

Protokół inwentaryzacji stanu kasy.

Rozliczenie składki członkowskiej za 2016 r. przez zarząd oddziału.

Wyciąg z protokołu ZOZNP w sprawie przyjęcia przez zarząd oddziału ZNP sprawozdania finansowego za 2016 r.

Zestawienie do zespołu kont 2 w 2016 r.

Zestawienie wypłacanych diet dla osób funkcyjnych Oddziału ZNP.

Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez ZO ZNP w roku budżetowym.

Wyciąg z protokołu oddziałowej komisji rewizyjnej opinia do sprawozdania finansowego 2016 r.

Druk plan finansowy zarządu oddziału ZNP.

Uchwala prezydium ZO ZNP w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów za 2016 r.

 

 Rok 2015

Druk sprawozdania finansowego zarządu oddziału ZNP za rok obrotowy bilans - 2015 r.

Opinia Komisji Bilansowej ZOP do sprawozdania finansowego ZO ZNP prowadzących działalność gospodarczą w 2015 r.

Oświadczenie w sprawie prawidłowości kompletności danych ujętych sprawozdaniu finansowym 2015 r.

Oświadczenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów 2015 r.

Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek 2015 r.

Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych za 2015 r.

Potwierdzenie złożenia w ZOP ZNP sprawozdania finansowego ZO ZNP za 2015 r.

Projekt uchwały ZO ZNP w sprawie zaopiniowania diet dla osób funkcyjnych Oddziału ZNP z wyboru.

Projekt uchwały zarządu oddziału ZNP w sprawie zmiany planu finansowego ZO ZNP w 2015 r.

Protokół inwentaryzacji stanu kasy.

Rozliczenie składki członkowskiej za 2015 r. przez zarząd oddziału.

Uchwala prezydium ZO ZNP w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów za 2015 r.

Wyciąg z protokołu oddziałowej komisji rewizyjnej opinia do sprawozdania finansowego 2015 r.

Wyciąg z protokołu ZOZNP w sprawie przyjęcia przez zarząd oddziału ZNP sprawozdania finansowego za 2015 r.

Zestawienie do zespołu kont 2 w 2015 r.

Zestawienie wypłacanych diet dla osób funkcyjnych Oddziału ZNP.

Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez ZO ZNP w roku budżetowym.

 

Rok 2014

Druk sprawozdania finansowego zarządu oddziału ZNP za rok obrotowy bilans - 2014 r.
Opinia do sprawozdania finansowego ZO ZNP za 2014 r. prowadzący działalność gospodarczą.
Oświadczenie w sprawie prawidłowości kompletności danych ujętych sprawozdaniu finansowym 2014 r.
Oświadczenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów 2014 r.
Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek 2014 r.
Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych za 2014 r.
Projekt uchwały zarządu oddziału ZNP w sprawie zmiany planu finansowego ZO ZNP w 2014 r.
Protokół inwentaryzacji stanu kasy.
Protokół przyjęcia sprawozdań finansowych za 2014 r.
Rozliczenie składki członkowskiej za 2014 r. przez zarząd oddziału.
Uchwala prezydium ZO ZNP w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów za 2014 r.
Wyciąg z protokółu oddziałowej komisji rewizyjnej opinia do sprawozdania finansowego 2014 r.
Wyciąg z protokołu ZOZNP w sprawie przyjęcia przez zarząd oddziału ZNP sprawozdania finansowego za 2014 r.
Zestawienie do zespołu kont 2 w 2014 r.
Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez ZO ZNP w roku budżetowym.

 

Arkusz spisu z natury (Inwentaryzacja) - druk aktywny. pdf

Likwidacja środka trwałego, przedmiotu nietrwałego - druk aktywny. pdf

Nota księgowa - druk aktywny. pdf

Potwierdzenie sald - druk aktywny. pdf

Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych - druk aktywny. pdf

Przyjęcie środka trwałego - druk aktywny. pdf

Raport kasowy RK - druk aktywny. pdf

Protokół inwentaryzacji kasy - stanu kasy - druk aktywny. pdf

Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, przedmiotu nietrwałego - druk aktywny. pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA w sprawie prowadzenia księgowości w Oddziałach ZNP

 

Regulamin praw i obowiązków członków władz i organów statutowych ZNP

Regulamin przyznawania zapomóg losowych członkom ZNP z FPS ZG_ZNP

  Ramowy regulamin tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych ZNP

  Instrukcja Zarządu Głównego ZNP w sprawie trybu, podziału i sposobu regulowania składek członkowskich

 Regulamin przyznawania zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP

  Regulamin nadawania Odznaki za 50-letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego

  Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP

 

Zbiór uchwał Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP przyjętych na posiedzeniu zarządu 17 marca 2010 r.

Uchwała nr 1 w sprawie ustanowienia rejonów związkowych Okręgu Podkarpackiego

Uchwała nr 3 w sprawie powołania komisji problemowych

Uchwała nr 4 w sprawie ustanowienia rejestru  Oddziałów ZNP Okręgu Podkarpackiego

Uchwała nr 5 w sprawie używania samochodów prywatnych do podróży służbowych dla celów działalności związkowej w Okręgu Podkarpackim ZNP

Uchwała nr 7 w sprawie osób uprawnionych do korzystania z diet

Uchwała nr 9 w sprawie Funduszu Specjalnej Pomocy dla członków ZNP

Uchwała nr 11 w sprawach regulaminu, zakresu działań  oraz składu osobowego  komisji problemowych 

Uchwała nr 12 w sprawie powołania sekcji zawodowych Zarządu Okręgu ZNP

Uchwała nr 13 w sprawie pełnomocników Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP na powiat

Uchwała nr 14 w sprawie poradnictwa prawnego

UCHWAŁA  nr 11 II/2007 w sprawie  kontroli Okręgu Podkarpackiego przeprowadzonej przez GKR

UCHWAŁA nr 12 II/2007 w sprawie udziału członków ZNP w wyborach parlamentarnych

UCHWAŁA nr 13 II/2007 w sprawie organizacji akcji protestacyjnej

UCHWAŁA nr 14 II/2007 w sprawie bieżącej działalności związkowej

UCHWAŁA nr 15 II/2007 w sprawie funkcjonowania SIP w Okręgu Podkarpackim ZNP

 

Plan pracy Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP na 2018r.

Informacja o funkcjonowaniu i działalności ZO ZNP za okres wrzesień 2006 - styczeń 2009r.

Plan pracy Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP na 2009r.

Plan szkoleń Zarządu Okręgu Podkarpackiego osób sprawujących funkcje w oddziałach i okręgu ZNP w 2009r. 

  System preferencji dla członków ZNP

 Zasady i tryb zawieszania  w pełnieniu obowiązków

 Poradnik - Informacja do prezesów w sprawie otwierania rachunku bankowego - listopad 2015 r.

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowe wychowania przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół

Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  Przykładowe szkolne plany nauczania - KOWEZiU

 

 

JAK SPORZĄDZIĆ WNIOSKI O ODZNACZENIA PAŃSTWOWE, RESORTOWE - KEN, ZWIĄZKOWE - ZNP

JAK SPORZĄDZIĆ WNIOSEK O NADANIE ODZNACZENIA PAŃSTWOWEGO

Pismo w sprawie sporządzania wniosków o odznaczenia w 2009 r.

 Druk wniosku o nadanie Odznaki za 50-letnia przynależność do ZNP

Druk - Złota Odznaka

 Opracowanie Złota Odznaka ZNP

 Druk wniosku o nadanie Medalu KEN

Jak sporządzić wniosek na Medal KEN

Druk wniosku order - odznaczenie państwowe

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Ustawa z dnia 16.10.1992r. o orderach i odznaczeniach

 

 Lista osób wyjeżdżających na manifestacje - 1

 Lista osób wyjeżdżających na manifestacje - 2

 Formularz statystyczny ZNP za 2007r.

Wniosek o przyznanie zapomogi dla członków ZNP z Funduszu Specjalnej Pomocy ZG ZNP

  Wniosek o przyznanie zasiłku statutowego ZNP

 Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy Zarządu Okręgu Podkarpackiego

 Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

 Wniosek o nadanie Odznaki za 50-letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego

 Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia

 Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

 Wniosek o nadanie Złotej Odznaki ZNP

 Protokół przekazania oddziału

 Formularz statystyczny za 2006 rok

 

  Społeczna Inspekcja Pracy zadania, kompetencje, funkcjonowanie

  Uprawnienia kontrolne Zakładowej (Międzyzakładowej) Organizacji Związkowej i Społecznej Inspekcji Pracy

 Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji prac

 

Skład Zarządów Komisji Problemowych ZOP ZNP

Komisji Historii, Wydawnictw Związkowych, Sportu i Turystyki - 2006 - 2010

Komisja Organizacyjna i Odznaczeń - 2006 - 2010

Komisja Socjalna i Ochrony Pracy oraz Komisja Pedagogiczna - 2006 - 2010

Zakres zadań komisji problemowych ZOP ZNP

Uchwała nr 3 w sprawie powołania komisji problemowych

Uchwała nr 11 w sprawach regulaminu, zakresu działań  oraz składu osobowego  komisji problemowych 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. pdf

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw - uchwalona prze Sejm RP w dniu 23.01.2009r.pdf

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o emeryturach kapitałowych. pdf

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - Sejm RP w dniu 23 stycznia 2009 r. znowelizował ustawę o systemie oświaty

Ustawa o pracownikach samorządowych pdf

Rozporządzenie MSWiA z 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  

Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Statut ZNP uchwalony na XXXIX Zjeździe ZNP

Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjny JST

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozporządzenie MEN z dnia 2.11.2000 r. w sprawie kryteriów  i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela

Rozporządzenie  MENiS z dnia 30.10.2001 r. w sprawie nagrody jubileuszowej nauczycieli

Rozporządzenie MENiS z dnia 10.09.2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Rozporządzenie MENiS z dnia 7.09.2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli

Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciel

Ustawa z dnia 20.07.1990 r. o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Ustawa z dnia 23 maja 1991 o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących  pracowników

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 w sprawie zasad techniki prawodawczej

Rozporządzenie MEN z 19 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów do dalszego kształcenia się

Rozporządzenie MEN oraz MPiPS z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów

 

Zbiór uchwał Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP przyjętych na posiedzeniu zarządu 17 marca 2010 r.

Uchwała nr 1 w sprawie ustanowienia rejonów związkowych Okręgu Podkarpackiego

Uchwała nr 5 w sprawie używania samochodów prywatnych do podróży służbowych dla celów działalności związkowej w Okręgu Podkarpackim ZNP

Uchwała nr 7 w sprawie osób uprawnionych do korzystania z diet

Uchwała nr 9 w sprawie Funduszu Specjalnej Pomocy dla członków ZNP

Uchwała nr 11 w sprawach regulaminu, zakresu działań  oraz składu osobowego  komisji problemowych 

Uchwała nr 12 w sprawie powołania sekcji zawodowych Zarządu Okręgu ZNP

Uchwała nr 13 w sprawie pełnomocników Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP na powiat

Uchwała nr 14 w sprawie poradnictwa prawnego

UCHWAŁA  nr 11 II/2007 w sprawie  kontroli Okręgu Podkarpackiego przeprowadzonej przez GKR

UCHWAŁA nr 12 II/2007 w sprawie udziału członków ZNP w wyborach parlamentarnych

UCHWAŁA nr 13 II/2007 w sprawie organizacji akcji protestacyjnej

UCHWAŁA nr 14 II/2007 w sprawie bieżącej działalności związkowej

UCHWAŁA nr 15 II/2007 w sprawie funkcjonowania SIP w Okręgu Podkarpackim ZNP

 

Harmonogram przyjmowania sprawozdań finansowych zarządów oddziałów ZNP za 2012 r.

Poradnik sprawozdawczość finansowa ZO ZNP za 2012r. - druki.

Wyciąg z protokółu ZO ZNP w sprawie przyjęcia przez zarząd oddziału ZNP sprawozdania finansowego za 2012r.

Wyciąg z protokółu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej opina do sprawozdania finansowego ZO ZNP 2012r.

Uchwala Prezydium ZO ZNP w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów ZO ZNP za 2012r.

Sprawozdanie finansowe zarządu oddziału ZNP za rok obrotowy bilans druk 2012r.

Rozliczenie składki członkowskiej ZNP za 2012 przez zarząd oddziału ZNP

Roczna informacja jednostek organizacyjnych na temat rozrachunków oraz obrotów wewnętrznych.

Protokół inwentaryzacji stanu kasy.

Projekt uchwały ZO ZNP w sprawie zmiany planu finansowego ZO ZNP na 2012r.

Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych ZNP - 2012r.

Oświadczenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów ZO ZNP za rok budżetowy 2012.

Oświadczenie w sprawie prawidłowości i kompletności danych ujętych w sprawozdaniu finansowym ZO ZNP za 2012r.

Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek ZNP - 2012r.

Zestawienie do zespołu kont 2 - 2012r.

Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez ZO ZNP w roku budżetowym 2012.

 

Wyciąg z protokółu ZO ZNP w sprawie przyjęcia przez zarząd oddziału ZNP sprawozdania finansowego za 2011r.

Wyciąg z protokółu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej opina do sprawozdania finansowego ZO ZNP 2011r.

Uchwala Prezydium ZO ZNP w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów ZO ZNP za 2011r.

Sprawozdanie finansowe zarządu oddziału ZNP za rok obrotowy bilans druk 2011r.

Rozliczenie składki członkowskiej ZNP za 2011 przez zarząd oddziału ZNP

Roczna informacja jednostek organizacyjnych na temat rozrachunków oraz obrotów wewnętrznych.

Protokół inwentaryzacji stanu kasy.

Projekt uchwały ZO ZNP w sprawie zmiany planu finansowego ZO ZNP na 2011r.

Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych ZNP - 2011r.

Oświadczenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów ZO ZNP za rok budżetowy 2011.

Oświadczenie w sprawie prawidłowości i kompletności danych ujętych w sprawozdaniu finansowym ZO ZNP za 2011r.

Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek ZNP - 2011r.

Zestawienie do zespołu kont 2 - 2011r.

Sprawozdawczość finansowa ZO ZNP za 2011r. - druki.

Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez ZO ZNP w roku budżetowym.

 

Protokół przyjęcia sprawozdań finansowych bilansów zarządów oddziałów za 2010 przez komisje bilansowe ZOPZNP

Harmonogram opiniowania sprawozdań finansowych zarządów oddziałów ZNP za 2010 r. prowadzących działalność gospodarczą.

Harmonogram przyjmowania sprawozdań finansowych zarządów oddziałów ZNP za 2010 r.

 działalność gospodarczą.

Oświadczenie w sprawie prawidłowości i kompletności danych ujętych w sprawozdaniu finansowym ZO ZNP za 2010

Oświadczenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów zo znp za rok budżetowy 2010-1

Druk wniosek -NIP - 2 uzyskanie NIP dla ZO ZNP pdf

Ewidencja przebiegu pojazdu

Informacja do prezesów w sprawie otwierania rachunku bankowego listopad 2009 r.

Pit-11 pdf

Pit-r  pdf

PLAN FINANSOWY Zarządu Oddziału ZNP - wzór

Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek ZNP

Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych ZNP

Procedura nadania NIP dla zarządu Oddziału ZNP przez urząd skarbowy

Protokół inwentaryzacji stanu kasy

Roczna informacja jednostek organizacyjnych na temat rozrachunków oraz obrotów wewnętrznych

Rozliczenie składki członkowskiej ZNP za 2010 przez zarząd oddziału ZNP

Sprawozdanie finansowe zarządu oddziału ZNP za rok obrotowy bilans druk 2010

Uchwała Prezydium ZO ZNP w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów ZO ZNP za 2010 r.

Wyciąg z protokołu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej opina do sprawozdania finansowego ZOZNP 2010

Wyciąg z protokołu ZOZNP w sprawie przyjęcia przez zarząd oddziału ZNP sprawozdania finansowego za 2010 r.

Zestawienie do zespołu kont 2

Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez ZO ZNP w roku budżetowym

Rezygnacja z członka Prezydium ZG ZNP
Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkoły - podstawy prawne, metody, procedura i stosowane kryteria - luty 2013
Karta Nauczyciela - tekst jednolity - broszura
Opinia prawna w sprawie centralizacji ZFŚS w gminie - druk

Okręgowe Zawody Strzeleckie ZNP - Tarnobrzeg 2014 - wyniki

Karta podnosi jakość pracy przedszkoli.

Uchwała Nr 16 Zarządu Głównego ZNP w sprawie kontynuowania akcji protestacyjnej ZNP.

P o d z i ę k o w a n i e Prezesa ZNP za udział w Manifestacji ZNP w dniu 23.11.2013 r.

Komunikat specjalny podkomisji sejmowej w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty.

Zawiadomienie o kontynuowaniu akcji protestacyjnej ZNP.

Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o kontynuowaniu akcji protestacyjnej  ZNP  - do odwołania.

Zawiadomienie organu prowadzącego szkołę o przeprowadzeniu w dniach 18-23 listopada 2013 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o proteście ZNP w dniach 18-23 listopada 2013 r.

W związku z manifestacją ZNP w Warszawie odwołuje się plener malarski ZOP ZNP w dniach 22-24.11.2013 r. Plener odbędzie się w miesiącu kwietniu.

Nauczyciel roku 2013” – nasz kolega Zbigniew Suchodolski wśród nominowanych do tego zaszczytnego tytułu.

Uchwała Nr 17 2013 w sprawie akcji protestacyjnej.

Stanowisko ZG ZNP w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty.

Projekt ustawy o zmianie ustawy.

Prezydium ZG ZNP w sprawie odpowiedzi na wystąpienie Minister Szumilas.

Spotkanie ZNP z oświatową "Solidarnością".

Ulotka_1_DL - Protest ZNP. pdf

Ulotka_3_DL - Protest ZNP. pdf

Ulotka_4_DL - Protest ZNP. pdf

Zmiany w prawie pracy - urlop macierzyński i rodzicielski oraz ojcowski .

Nowy termin pleneru malarskiego ZOP ZNP w dniach 22-24.11.2013 r. - OSW Skalny Polańczyk

Trasa przejazdu na szkolenie do Polańczyka - Leżajsk-Lubaczów-Jarosław-Przemyśl

Trasa przejazdu na szkolenie do Polańczyka -Nisko-Stalowa Wola-Tarnobrzeg-Dębica Jasło

Trasa przejazdu autokaru z Łańcuta  przez Krosno - Sanok - Polańczyk

Pismo MEN w sprawie projektu ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela. pdf

Karta Nauczyciela - projekt ustawy - nowelizacja. pdf

Uzasadnienie do nowelizacji - zmiany Karty Nauczyciela. pdf

 Plener Malarski ZNP organizowany przez ZOP ZNP - Dubiecko 2013.

 Karta zgłoszenia na I Podkarpacki Plener Malarski ZNP

Briefing prasowy ZNP 12 września 2013 r.

Informacja dla prezesów oddziałów ZNP na miesiąc wrzesień 2013 r.

Terminy składania wniosków o odznaczenia resortowe, państwowe i związkowe w 2014 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw. pdf

Uzasadnienie do zmiany ustawy o systemie oświaty sierpień 2013 r. pdf

Zmiany w prawie pracy w 2013 r. pdf

Co nowego w edukacji w roku szkolnym 2013.

Kalendarz roku szkolnego 2013 - 2014 - MEN. pdf

I Podkarpackie Zawody ZNP w Wędkarstwie - Cypel 2013 r. - wyniki.

OKRĘGOWE ZAWODY STRZELECKIE - Tarnobrzeg 2013 r. - wyniki.

Analiza art 35 ust 1 pkt 2 Statutu ZNP.

Projekt poselski zmiany ustawy Karty Nauczyciela w sprawie określenia sztywnego pensum dla psychologów i logopedów. pdf

Opinia ZG ZNP w sprawie poselskiego projektu określającego pensum pedagogów i psychologów. pdf

MEN nie zobowiąże kuratorów do negatywnego opiniowania przekazywania szkół spółkom komunalnym.

Komentarz do słów minister Szumilas w Sygnałach Dnia.

Zmiany w prawie pracy materiał do szkolenia.

Instytut Badań Edukacyjnych - raport- czas i warunki pracy nauczycieli. pdf

Informacja prasowa Instytutu Badań Edukacyjnych w sprawie czasu pracy nauczycieli

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - Przywrócony do pracy ma prawo maksymalnie do trzech pensji.

Opinia dotycząca stołówek szkolnych - do organizowania przetargów oraz zapytań ofertowych na dostawę produktów spożywczych do stołówki

Regulamin I Podkarpackich Zawodów ZNP w Wędkarstwie Cypel 2013 r.

Karta zgłoszenia uczestnika do I Podkarpackich  Zawodów Wędkarskich ZNP

Przełomowy wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. I OSK 93 -13 w sprawie przekazywania szkół spółkom komunalnym.

Ankieta ruch służbowy - 2013 r.

Interpelacja w sprawie zajęć wychowania fizycznego dla klas I.

Opinia w sprawie kwalifikacji nauczycieli do przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy.

Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Wzór umowy przekazania Gimnazjum przez JST stowarzyszeniu.

Wyrok NSA w sprawie opiniowania aktów prawnych marzec 2011 r.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. I OSK 9313 w sprawie przekazania szkoły publicznej w trybie art. 5 ust. 5g ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  

ANKIETA w sprawie zmian organizacyjnych w sieci szkolnej - likwidacja, przekształcenie.

ANKIETA doskonalenie zawodowe - art. 70a KN

Opinia w sprawie udostępnianie arkusza organizacji szkoły przez dyrektora szkoły związkom zawodowym.

Poradnik sporządzenia arkusza organizacyjnego szkoły/placówki na rok szkolny 2013/2014.

Opinia prawna w sprawie zaopiniowania przez radę pedagogiczną i związki zawodowe kryteriów doboru wypowiedzenia stosunku pracy (rozwiązania stosunku pracy) z nauczycielem i pracownikiem niepedagogicznym przez związki zawodowe. 

Zadania dla zarządów oddziałów ZNP i prezesów oddziałów ZNP na miesiąc  kwiecień -  maj 2013 r.

KOMUNIKAT kwiecień 2013 r.

Założenia zmian w ustawie Karta Nauczyciela. pdf

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela

Pismo w sprawie konsultacji założeń zmian w Karcie Nauczyciela.

Pismo w sprawie konsultacji ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy - Karta Nauczyciela.

Opinia prawna w sprawie wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw.

Opinia prawna w sprawie potwierdzania obecności nauczyciela w szkole, placówce na podstawie listy obecności.

Harmonogram opiniowania sprawozdań finansowych zarządów oddziałów ZNP za 2012 r. prowadzących działalność gospodarczą.

MEN zmiany w Karcie Nauczyciela - każda zmiana w edukacji musi służyć dobru uczniów.

Czy dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do prowadzenia zajęć w ramach innych form wypoczynku z uczniami w czasie ferii zimowych.

Opinia prawna w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Prawo o wolontariacie wyjaśnia interpretacje - wolontariat w szkole pracowników szkoły.

Poradnik - Informacja do prezesów w sprawie otwierania rachunku bankowego - grudzień 2012 r.

Opinia prawna w sprawie sporządzania przez nauczycieli rozkładu materiału i pisania konspektów lekcji

ważne! Komunikat ZUS w sprawie wyroku trybunału konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r.

ZUS podał terminy dla emerytów.

Informacja MEN na temat kierunków zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r, - Karta Nauczyciela. pdf

Posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela.

Forum Obywatelskiego Rozwoju postuluje uchylenie rozwiązań prawnych gwarantujących związkom zawodowym niezależność od pracodawców oraz możliwość skutecznego reprezentowania praw i interesów pracowniczych.

INFORMACJA i zadania Nr 1 dla prezesów i zarządów oddziałów ZNP styczeń - luty 2013.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH i MEDALU KEN.

Poradnik w sprawie sporządzania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe .

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na pismo Prezesa ZNP w sprawie prywatyzacji szkół. pdf

Komunikat ZGZNP dotyczący odpowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie odpowiedzi na pismo Prezesa ZNP.

Komu można udostępnić akta osobowe.

Kolejna gala związkowców z Podkarpacia przeszła do historii.

Informacja do prezesów w sprawie otwierania rachunku bankowego styczeń 2011 r.

Nauczyciel na zasiłku dla bezrobotnych a świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela.

Emerytura dla nauczyciela po 67 roku życia.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. pdf

Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Zmiany w Karcie Nauczyciela - propozycja Kongresu JST - kolor czerwony usunięcie zapisów, dopiski dodatkowe propozycje. pdf

Uzasadnienie Korporacji JST do zmian w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty. pdf

Zmiany w ustawie o systemie oświaty - propozycja Kongresu JST.pdf

Projekt zmian w Karcie Nauczyciela - propozycje Korporacji JST.pdf

Stanowisko Zarządu Głównego ZNP z 25 września 2012 r.

Samorządy mówią o jakości edukacji.

Internauci za ZNP.

Ankiety ruch służbowy - 2012 r.

Komunikat MEN jest kompromis w sprawie urlopów na poratowanie zdrowia.

KOMUNIKAT MEN pięciolatki obowiązkowo w przedszkolu.

Formularz statystyczny 2012 r. - 14 wrzesień.

Instrukcja w sprawie sporządzania statystyki na 14 września 2012 r.

Zapis przebiegu posiedzenia komisji edukacji - scenogram.

Posiedzenie Komisji Sejmowej Edukacji - w sprawie sprawowanego nadzoru prawnego nad działalnością samorządów.

List do prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Analiza ankiet PAiO ZNP sierpień 2012 r. - obie ankiety.

Nasz kolega Andrzej CEGLARZ został  "Belfrem roku 2011/2012"  >> więcej

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia.

Ankiety ruch służbowy - 2012r.

Zadania dla zarządów oddziałów ZNP i prezesów oddziałów ZNP na miesiąc maj-czerwiec.

Ankieta w sprawie akcji protestacyjnej ZNP- konsultacje.

Zestawienie wyników konsultacji.

Ankieta w sprawie realizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Ankieta w sprawie regulaminów wynagradzania pracowników niepedagogicznych i waloryzacji wynagrodzeń.

OKRĘGOWE ZAWODY STRZELECKIE - Tarnobrzeg 2012 r.

Karta zgłoszenia uczestnika zawodów strzeleckich

Indywidualny Międzyoddziałowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Okręgu Podkarpackiego pod honorowy patronatem Burmistrza Kolbuszowej  >> więcej 

Karta zgłoszenia-Kolbuszowa

Zaproszenie na konferencję w sprawie szkolnictwa ponagimnazjalnego.

INFORMACJA ogólna o konferencji szkolnictwa ponagimnazjalnego organizowanego przez ZOP ZNP.

Zestawienie wiek emerytalny+planowane reformy.

Spotkanie emerytów z udziałem prezesa Stanisława Kłaka 19 stycznia 2012 w Centrum Kultury w Ropczycach.

Stanowisko PSST Rymanów 12 grudnia 2011r. pdf

Upoważnienie OPZZ dla zarządów oddziałów ZNP w sprawie konsultacji projektów uchwał JST w trybie art. 19 ust.2 ustawy o z.zw. pdf

Ankieta dla Zarządu Oddziału w sprawie likwidacji i przekazywania szkół przez JST

INFORMACJA i zadania Nr 1 dla prezesów i zarządów oddziałów ZNP - 2012 r.

PLAN PRACY ZOP ZNP NA 2012 r.

Ankiet biblioteki szkolne.

Ankiet świetlice szkolne.

ZSIP materiały pomocnicze dla zarządów oddziałów ZNP poprawiony.

Rządowi zabraknie czasu na zmiany w zasadach waloryzacji emerytur

Zaliczanie pracy w gospodarstwie rolny do pracowniczego stażu pracy

Budżet 2012 r. - podwyżka dla nauczycieli i waloryzacja dla emerytów i rencistów

Święto związkowców z Podkarpacia

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe - np. 14 października

  Szkolenie Prezesów Oddziałów ZNP Okręgu Podkarpackiego ZNP w Ulanowie w dniach 22-24.09.2011 r.

 Zdjęcia z wyjazdowego szkolenia Prezesów Oddziałów ZNP z Okręgu Podkarpackiego  Ulanów 22 - 24.09.2011r.

  Zdjęcia z wyjazdowego szkolenia Przewodniczących Oddziałowych Sekcji Emerytów i Rencistów ZOP ZNP - 6-8.09.2011r. Ulanów

  Zadania dla prezesów oddziałów ZNP w miesiącu sierpniu-wrześniu

Informacja dotycząca Okręgowych Zawodów Strzeleckich - Tarnobrzeg 2011r.

Formularz łamania prawa związkowych za rok 2010

Nauczyciel nie dostanie podwyżki z dotacji UE

TAK dla Karty - stanowisko ZNP

Komunikat ws. działań ZNP dotyczących art. 42 ustawy Karta Nauczyciela

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. pdf

Subwencja oświatowa dla przedszkola - propozycje MEN

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - sprawdź jakie zmiany zaproponowało MEN.

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. pdf

Ocena skutków regulacji o zmianie ustawy oświatowej. pdf

Opodatkowanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i funduszy związków zawodowych

ANKIETA DOTYCZĄCA ZAMIARU LIKWIDACJI I PRZEKSZTAŁCEŃ SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011 - dla prezesów oddziałów ZNP - pilne.

  List otwarty do Przewodniczących Oddziałowych Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi Okręgu Podkarpackiego ZNP.

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.10.2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Owocne obrady nad Tanwią

Zdjęcia z wyjazdowego posiedzenia Zarządu Okręgu Podkarpackiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowych Sekcji Związkowych

- Ulanów 10-12.02.2011r

Od 1 marca emeryci i renciści dostana więcej pieniędzy

INFORMACJA Nr 1- 2011 dla prezesów oddziałów ZNP

Projekt ustawy o systemie oceny jakości edukacji. pdf

Uzasadnienie do projektu ustawy o systemie oceniania jakości edukacji. pdf

Ocena skutków regulacji projektu ustawy o systemie oceny jakości edukacji. pdf

Harmonogram dyżurów prawnych dla członków ZNP z Okęgu Podkarpackiego w miesiącu styczniu 2011 r.

Zadania dla prezesów i zarządów oddziałów ZNP Okręgu Podkarpackiego ZNP w miesiącu styczniu 2011 r.

Dnia 28.X.2010r.(czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 38 w sali konferencyjno-szkoleniowej odbyły się obchody 105 rocznicy powstania ZNP połączone ze Związkowym Dniem Edukacji Narodowej  >>  zdjęcia

1 października 2010 r. w Warszawie odbyły się uroczyste obchody 105 rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uczestniczyli w nich członkowie ZNP z Podkarpacia  >>  zdjęcia

Dnia 18.09.2010r.(sobota) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjno-Szkoleniowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się
Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów ZNP Okręgu Podkarpackiego.
Nowym prezesem Okręgu Podkarpackiego został Kol. Stanisław Kłak. Gratulujemy nowo wybranemu Prezesowi, Zarządowi Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej   >> zdjęcia

  Terminarz porad prawnych II półrocze 2010 r.

ZNP apeluje o przesuniecie terminu reformy kształcenia - relacja z pikiety ZNP w dniu 14.06.2010 r. w Warszawie

List otwarty do Minister Edukacji ws. Konferencji podsumowującej dyskusję nad reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego

Wójt Gminy Zaklików

Sejmowa komisja o kształceniu dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych

KOMUNIKAT Prezesa Okręgu Podkarpackiego w sprawie pikiety ZNP w Warszawie w dniu 14 czerwca 2010r.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - Karta Nauczyciela zgodna z Konstytucją RP

ZESTAWIENIE WYNIKÓW REFERENDUM w sprawie obrony praw nauczycieli

Zatrudnienie zależy od rodzaju szkoły - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

W N I O S E K o przyznanie zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy ZG ZNP

REGULAMIN przyznawania pomocy (zapomóg) dla członków ZNP z Funduszu Pomocy Specjalnej ZGZNP

TERMINARZ KONFERENCJI MIĘDZYODDZIAŁOWYCH ZNP

Jakie podwyżki od września tego roku

Relacja z posiedzenia Zespołu opiniodawczo-doradczego ds statusu zawodowego nauczycieli

Komunikat z posiedzenia Zespołu ds analiz czasu i warunków pracy nauczyciela.

14 czerwca 2010 r. pikieta ZNP w Warszawie.

II TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ ZARZĄD OKRĘGU PODKARPACKIEGO ZNP W RZESZOWIE

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podwyżki płac - wynagrodzenie zasadnicze- od 1 września 2010 r. pdf

Informacja - wyjaśnienie ZOP ZNP w sprawie Inicjatywy Obywatelskiej OPZZ i Super Ekspresu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS - Inicjatywa Obywatelska. pdf

Lista zbierania podpisów - Wykaz obywateli , którzy udzielają poparcia projektowi o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. pdf

Plakat ZGZNP - Karta Nauczyciela gwarancją uprawnień dla zawodu o szczególnej randze społecznej. pdf

ZESTAWIENIE WYNIKÓW REFERENDUM w sprawie obrony praw nauczycieli

Protokół Komisji dotyczący referendum w sprawie obrony praw nauczycieli

INFORMACJA dla prezesów ZO ZNP na miesiąc kwiecień i maj

Nie ma zgody na likwidację Karty Nauczyciela

Zarządzenie MEN z dnia 23.03.2010 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli. pdf

Zespół opiniodawczo doradczy do spraw statusu zawodowego nauczycieli - propozycja zmian - prezentacja MEN. pdf

Nauczyciele zasługują na nowoczesną Kartę Nauczyciela

Terminarz narad z prezesami oddziałów ZNP oraz posiedzenia Sekcji Szkolnictwa Ogólnokształcącego i bibliotekarstwa

Inicjatywa Obywatelska - ZG ZNP - Przedszkole dla każdego

PRAWO O WOLONTARIACIE - wyjaśnia, interpretacje

Umowa wolontariatu - Wzór Nr 1

Umowa wolontariatu - Wzór Nr 2

Pismo Krystyny Szumilas - Wiceminister Edukacji Narodowej kierowane do Prezesa ZNP w sprawie funkcjonowania bibliotek szkolnych. pdf

Konsultacje dotyczące reformy kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Ustawa z dnia 26.10.1982 r. w postępowaniu w sprawie nieletnich.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie chorób zawodowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Rozporządzenie z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie MEN z 8.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Rozporządzenie MEN z 12.03. 2009 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli.

Ocena pracy nauczycieli - podstawy prawne, metody, procedura i stosowane kryteria.

Większa podwyżka emerytur i rent od 1 marca 2010 r.

ZUS wypłacił pierwsze nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Nowe uprawnienia dla nauczycieli - pierwsze nauczycielskie świadczenia kompensacyjne przyznane przez ZUS.

Upoważnienie OPZZ dla ogniw ZNP w sprawie opiniowania projektów aktów prawnych JST. pdf

Harmonogram opiniowania sprawozdań finansowych zarządów oddziałów ZNP za 2009 r. prowadzących działalność gospodarczą.

Harmonogram przyjmowania sprawozdań finansowych zarządów oddziałów ZNP za 2009 r.

Zadania do realizacji przez prezesów oddziałów ZNP i zarządy oddziałów ZNP w miesiącu styczniu i lutym 2010r.

Czy warto być nauczycielem. Nauczyciel - satysfakcja gwarantowana i brak pieniędzy

List Sławomira Broniarza Prezesa ZNP - z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wycieczka dla prezesów oddziałów ZNP - 20-22 listopada 2009 r. (piątek-sobota-niedziela)

Radosław Moskal Nauczycielem Roku 2009

Załącznik do Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).pdf

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 pdf

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art 42 ust 2 pkt 2 litera a i b ustawy - Karta Nauczyciela zaktualizowane 8 października 2009 r.pdf

Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz organizacji kuratoriów oświaty - wyjaśnienie

Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa

Koszty szkolenia OSPAiO w październiku 2009 r.

Program szkolenia Przewodniczących OSPAiO ZNP Iwonicz Zdrój 2009 II

Wyjaśnienie ZG ZNP dotycząca odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

Odpowiedź Minister Pacy i Polityki Socjalnej w sprawie nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Już po obradach jury - nominowana trzynastka do tytułu Nauczyciela roku 2009

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu realizacji przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karty Nauczyciela

List do senatora Rulewskiego

Notatka z przebiegu I Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Ziemnego Pracowników Oświaty - Rzeszów 2009

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - wyjaśnienia ZUS. pdf

Projekt ustawy w sprawie likwidacji bibliotek szkolnych odrzucony

I Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki - październik 2009 - oferta i karta zgłoszenia

Finał rozmów płacowych - będą podwyżki dla nauczycieli w 2010 r

Dodatkowa godzina dla nauczycieli w nowym roku szkolnym - od 1 września 2009

List Prezesa ZNP ws negocjacji płacowych

Pomoc dla powodzian - pismo do prezesów oddziałów ZNP

  X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI PRACOWNIKÓW OŚWIATY w Pabianicach

Opinia MEN w sprawie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Stanowisko MEN na temat obowiązywania przepisów regulujących przeprowadzenie konkursów na dyrektorów szkół. pdf

Projekt - wzór - REGULAMINU WYNAGRADZANIA pracowników niebędących nauczycielami (nowa wersja - szczegółowa)

Biblioteki szkolne - obowiązek funkcjonowania - pismo MEN

Tryb prac zarządu oddziału ZNP z dyrektorami szkół przy uzgadnianiu regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami

Kalendarz roku szkolnego 2009 - 2010 - materiał MEN. pdf

Informacja MEN w sprawie zakresu obowiązywania regulaminu wynagradzania stanowionych przez JST na podstawie art.30 ust. 6 KN. pdf

  Od kiedy podwyżki płac dla nauczycieli - wyrównanie wynagrodzeń - pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.04.2009 r.

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół podstawowych i samorządowców w sprawie realizacji ramowych planów nauczania i art. 30

Karty Nauczyciela

Stanowisko Departamentu Prawnego MEN w odniesieniu do pytań ZGZNP dotyczące ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie

 oświaty oraz ....pdf

  Sejm w dniu 24 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Zaproszenie na Posiedzenie Prezydium ZOP ZNP w dniu 6.05.2009 r.

Informujemy, że tekst jednolity ustawy o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r.

znajduje się na stronie MEN: www.reformaprogramowa.men.gov.pl

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Nagroda Kuratora Oświaty w 2009 r. - pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Zasady przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli - pismo MEN

  ZADANIA I INFORMACJE dla prezesów i zarządów oddziałów ZNP na miesiąc kwiecień 2009r.

Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego - Rzeszów 2009 - oferta z kartą zgłoszenia

I Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki - Październik 2009 - oferta i karta zgłoszenia

  Projekt - wzór regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - wchodzi w życie 22 kwietna 2009r.pdf

  Podstawa wyliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty w 2009r.

Bony i talony będą zwolnione od podatku od osób fizycznych - nowelizacja ustawy o PIT

Dofinansowanie opłat za przedszkole z ZFŚS - nowelizacja ustawy z z dnia 4 marca 1991r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

  Informujemy, że rozporządzenie płacowe Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2009 r. Nr 52 poz. 422.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. pdf

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. pdf

Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych - wyjaśnienie

  Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne po głosowaniach w komisjach sejmowych w dniu 18 marca 2009r.

Prezydium ZG ZNP o negocjacjach płacowych

Ekspertyza prawna Biura Analiz Sejmu w sprawie uchwalanych regulaminów wynagradzania przez JST

  Wzrost kwoty wynagrodzenia zasadniczego w 2009r.

Uwaga przyszli emeryci, OFE - PTE nie zarobiły ani grosza

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej. pdf

  Tabela płacy zasadniczej dla nauczycieli - propozycja MEN z 4 marca 2009r. pdf

Bez przełomu w negocjacjach z MEN w sprawie podwyżek płac dla nauczycieli

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie waloryzacji rent i emerytur w 2009r. pdf

Na 2009 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej ustalił wskaźnik waloryzacji emerytur i rent

  Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty w pigułce. pdf

Informacja MEN w sprawie organizacji pracy w szkołach publicznych. pdf

Informacja dotycząca rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli od 1 września 2009r. pdf

Harmonogram rok po roku - obowiązek przedszkolny i szkolny. pdf

  Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw - ustawa przekazana do podpisu Prezydentowi RP. pdf

Nowa kwota bazowa 2009 r. - do obliczenia emerytury na podstawie art. 53 ustawy emerytalnej

Świadczenia kompensacyjne w Sejmie

  Pierwsza tura negocjacji płacowych za nami

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej określającej minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. pdf

Informacja w sprawie rozmów płacowych kierownictwa MEN z związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

  Pracowite posiedzenie organów statutowych Okręgu Podkarpackiego ZNP w mieście na wzgórzach - Przemyśl luty 2009r.

Tematyka posiedzenia wyjazdowego organów statutowych ZOP ZNP w Przemyślu - luty 2009r.

Notatka ze szkolenia Przewodniczących Oddziałowych Komisji Rewizyjnych Okręgu Podkarpackiego zorganizowanego w Lesku w dniach 3 - 5 lutego 2009r.

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o emeryturach kapitałowych. pdf

Informacja o godzinie wyjazdu autokaru z Przewodniczącymi OKR do Leska z Rzeszowa w dniu 3.02.2009r.

  Opinia Departamentu Prawnego MEN w sprawie uchwalania przez JST regulaminów wynagradzania dla nauczycieli

Wady w treści uchwalanych przez JST regulaminów wynagradzania dla nauczycieli - wybrane zagadnienia

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - dotyczy zaopiniowania. pdf

Projekt Rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie dotyczące ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - Sejm RP w dniu 23 stycznia 2009 r. znowelizował ustawę o systemie oświaty

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

  Ustawa o pracownikach samorządowych - pdf

Zadania dla prezesów i zarządów oddziałów ZNP Okręgu Podkarpackiego ZNP w miesiącu styczniu 2009 r.

Prawo pracy w 2009 r.

Emeryci otrzymają podwyżki w styczniu i marcu 2009 r.

Urzędy Skarbowe dybią na drogie prezenty

Minimalne wynagrodzenie - od 1 stycznia nie możesz zarabiać mniej niż 1276 zł.

Pismo w sprawie sporządzania wniosków o odznaczenia w 2009 r.

Zasady realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podstawy wymiaru zasiłków

List prezesa ZNP w sprawie zachowania oświatowej Solidarności

Uwagi Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP do projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach emerytalnych

Zmiany w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych

Wcześniejsze emerytury- ZUS wyjaśnia - pdf  

Zasady wliczania składników wynagradzania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Nauczycielu, nie daj sobie wmawiać bzdur!. 

Prezentacja - emerytury

Informacja prezesa ZNP o emeryturach w 2009 r.

Komentarz prezesa ZNP do porozumienia ws ustawy o świadczeniach kompensacyjnych

Projekt ustawy o świadczeniach kompensacyjnych

Porozumienie w sprawie świadczeń emerytalnych dla nauczycieli - 4.12.2008 r.

Nie dajmy popsuć naszej szkoły

Pikieta ZNP pod Sejmem - 19.11.2008r.

ZUS - wyjaśnienie dotyczące uprawnień nauczycieli do emerytury

 

 

Świadczenia kompensacyjne w Sejmie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw - uchwalona prze Sejm RP w dniu 23.01.2009r. pdf  

Harmonogram przyjmowania sprawozdań finansowych Zarządów Oddziałów Okręgu Podkarpackiego za 2006 r.

Plan szkoleń działaczy Zarządu Okręgu Podkarpackiego i Zarządów Oddziałów ZNP w 2007 r.

TERMINARZ narad i posiedzeń organów statutowych ZOP ZNP w styczniu 2008r.     

HARMONOGRAM przyjmowania sprawozdań finansowych ZO ZNP za 2007r.

Wzory wypełnionych wniosków na odznaczenia państwowe - przykłady

Pismo w sprawie sporządzania wniosków na odznaczenia w 2007r.

Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZNP informuje, że w dniu 1 grudnia 2008 r. o godzinie 18.45 w TVP 3 w Ośrodku Regionalnym w Rzeszowie

odbędzie się na żywo debata o emeryturach pomostowych i emeryturach wcześniejszych dla nauczycieli z udziałem m.in. Kolegi Stanisława Kłak

Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP - serdecznie zapraszamy do oglądania wspomnianego programu.

Nauczyciele będą zarabiać tyle, że nie będzie im się opłacało przechodzić na pomostówki

Zdjęcia z pikiety przed Sejmem  - Warszawa 19.11.2008r.

Oświadczenie ZNP w sprawie głosowań nad zmianami w Karcie Nauczyciela

Komunikat ZNP w sprawie wypowiedzi Zbigniewa Chlebowskiego

Wywiad z minister Jolantą Fedak.

Związkowcy opuścili resort pracy

Urlop płatny dla nauczycieli a wcześniejsze emerytury - propozycje rządu - relacja w Gazecie Wyborczej

Sejm uchwalił pomostówki

Przywileje dla nauczycieli Okrągły Stół Edukacyjny - wypowiedź Prezydenta Kaczyńskiego

Po spotkaniu klubów parlamentarnych PO i PSL w sprawie emerytur

Pikieta pod Sejmem

Przeciwko prywatyzacji szkół

Minister Pracy i Polityki Społecznej Pani Fedak - Mamy propozycję emerytalną dla nauczycieli

INFORMACJE I ZADANIA DO REALIZACJI PRZEZ PREZESÓW ODDZIAŁÓW I ZARZĄDY ODDZIAŁÓW ZNP w m-c Listopadzie

Trasy przejazdu autokarów do Warszawy - 19.11.2008r.

Święto Edukacji Narodowej związkowców ZNP z Podkarpacia - 2008r.

Prezydent zablokuje pomostówki

Hall nauczyciele powinni więcej pracować

Rząd zajął się Kartą Nauczyciela i ustawą o systemie oświaty

Szef ZNP - nie odpuszczamy

Relacja z Edukacyjnego Okrągłego Stołu u Prezydenta RP

Zakończyły się negocjacje z rządem

Wystąpienie prezesa ZNP dotyczące emerytur

Informacja o wyjazdowym szkoleniu prezesów.

Obchody 50-lecia istnienia Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP z Podkarpacia -Susiec 10-13.09.2008r.

Związkowcy przed gmachem MEN

List prezesa ZNP do Nauczycieli i Pracowników Oświaty

Uchwała ZG ZNP z 1.09.2008 r. w sprawie strategii ZNP wobec nowelizacji prawa oświatowego

Uchwała ZG ZNP z 1.09.2008 r. w sprawie rozpoczęcia kampanii społecznej ZNP Ratujmy polskie szkoły

Rozmowy ZG ZNP z MEN - 2 września 2008 r.

List otwarty prezesa ZNP do Rodziców i Opiekunów

Pikieta pod gmachem MEN

Zdjęcia z pikiety pod gmachem MEN - 1 wrzesień 2008r.

Przeczytaj plakat, wydrukuj go i powieś w swojej szkole lub placówce (kliknij tutaj)!

Propozycje zmian w ustawie o systemie oświaty

Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela

Rozmowy z rządem 25 sierpnia

1 września manifestacja i ZG ZNP

Udział prezesów oddziałów ZNP w posiedzeniu ZG ZNP w Warszawie w dniu 1 września 2008r.

Podsumowanie dotychczasowych negocjacji z rządem

Zbiór materiałów z rozmów kierownictwa ZG ZNP z rządem

Zadania do realizacji przez prezesów oddziałów ZNP w miesiącu wrześniu

Zadania do realizacji przez prezesów oddziałów ZNP miesiąc lipiec - sierpień

Dnia 27.06.2008r. o godz.10:00 w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Podkarpackiego z udziałem Prezesa ZNP
Sławomira Broniarza i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa

List prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2007/2008

Proszę o nadsyłanie ciekawych zdjęć ze strajku, które umieścimy na naszej stronie internetowe na adres - amamak4@wp.pl

Podziękowanie za udział w strajku w dniu 27 maja 2008 r.

Informacja MEN o liczbie szkół i placówek

Opinia prawna ZG ZNP w sprawie zasad potrącania za udział w strajku w dniu 27 maja 2008 r.

Porozumienie zbiorowe zawarte pomiędzy Szkołą, Zespołem Szkół, Przedszkolem a Zarządem Oddziału w sprawie zapłaty za strajk

Pismo do dyrektorów szkól w sprawie niepotracenia za strajk

Pismo do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów w sprawie zawarcia porozumienia o niepotracaniu za strajk.

Apel ZNP do Rodziców

Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do strajku

List szefa ZNP do ministra Boniego

Przedszkolanki mogą pracować w czasie ferii

Flagi prosimy zamawiać bezpośrednio w Warszawie w Ośrodku Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZG ZNP tel. (22) 826 1011,  (22) 826 5179

Materiały - strajk strona Zarządu Głównego ZNP

Stanowisko Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego w sprawie poparcia akcji protestacyjnej ZNP

Apel Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP do pracowników oświaty

Organizacja pikiety ZNP w dniu 29.04.2008r.

Inicjatywa Obywatelska

Spór o pomostówki dla nauczycieli

List prezesa ZNP do premiera

10 powodów, z których musi odejść Minister Hall

Komunikat ZNP

Co z tym Związkiem? - list do ZNP

Dnia 10.03.2008r. o godz.18:45 w  Telewizji Rzeszów program 3 odbyła się  debata z udziałem związków zawodowych

w sprawie aktualnej sytuacji w kraju. W programie wziął udział Prezes Okręgu Podkarpackie Stanisław Kłak. 

Ruszyła inicjatywa dotycząca przedszkoli.

Negocjacji ciąg dalszy - 20.02.2008r.

INFORMACJA z prac zespołu płacowego ZG ZNP w dniu 31.01.2008r.

Negocjacje płacowe z MEN - informacja rzecznika prasowego ZG ZNP 

Marszalek podpisał projekt inicjatywy obywatelskiej ZNP 

Stanowisko związków zawodowych biorących udział w negocjacjach z MEN w dniu 31.01.2008r.

Wystąpienie do Premiera w sprawie realizacji postulatów ZNP

Rząd ma czas do końca lutego

Oszczerstwa tabloidu

Miesiąc dla rządu

Dalszy ciąg negocjacji płacowych

HARMONOGRAM przyjmowania sprawozdań finansowych ZO ZNP za 2007r.

PODZIĘKOWANIE Prezesa Okręgu Podkarpackiego

INFORMACJA z udziału członków ZNP z Okręgu Podkarpackiego ZNP w manifestacji ZNP organizowanej  w Warszawie w dniu 18 stycznia 2008 r.

ZG ZNP: manifestacja 18 stycznia 2008r.

Zdjęcia z ogólnopolskiej manifestacji pracowników oświaty ZNP - Warszawa 18.01.2008r.

Spotkanie kierownictwa ZNP z minister Hall

OPZZ zapowiada protest

Komunikat ze spotkania Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP z Wojewodą Podkarpackim

Informacja dla prezesów oddziałów ZNP - realizacja zadań w miesiącu styczniu 2008r.

Lista osób wyjeżdżających na manifestacje - 1

Lista osób wyjeżdżających na manifestacje - 2

PROGRAM przygotowań i przebiegu manifestacji 

PROGRAM i TEMATYKA wyjazdowego wspólnego posiedzenia ZOP ZNP, OKR ZNP, OSPAiO ZNP, OSEiR ZNP Lesko - 2008

Życzenia świąteczne

KOMUNIKAT w sprawie manifestacji - ważne 

Manifestacja ZNP 18 stycznia 2008 r. organizowana przez ZG ZNP

Powiało groza - Komunikat ZG ZNP

ZNP żąda od MEN projektu rozporządzenia

Sejm - budżet przyjęty 

PO i PSL za mniejszymi podwyżkami dla nauczycieli

Kwota bazowa dla nauczycieli większa o 10 %.

Kiedy premier spotka się z nauczycielami.

Rząd proponuje 3,3 procentowa podwyżkę dla nauczycieli

Nauczyciele zarabiają nędznie

10 procent to za mało - oświadczenie ZNP

Dwie twarze pani minister

Edukacja w expose Tuska i komentarz szefa ZNP

Informacja o składaniu formularza statystycznego ZNP za 2007r.

Formularz statystyczny ZNP za 2007r.

Rozliczenie składki członkowskiej ZNP za 2007r. przez zarząd oddzialu ZNP

Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - Podkarpackie Kuratorium Oświaty

Pismo w sprawie sporządzania wniosków na odznaczenia w 2007r.

Związkowcy z Podkarpacia w Zakopanem

Porozumienie na rzecz edukacji

Święto 11 listopada 2007r, a inny dzień wolny w zamian za to święto

UPRAWNIENIA do emerytur wcześniejszych pracowników niepedagogicznych

ZG ZNP dziękuje uczestnikom pikiet

Pikiety pracowników oświaty

Pokojowo ale zdecydowanie - relacja z pikiety

Szkolenie w Mucznem

Zdjęcia ze szkolenia Przewodniczących Oddziałowych Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi w ośrodku wypoczynkowym Muczne  26-27.10.2007r.

INFORMACJA z pikiety

Petycja do Wojewody Podkarpackiego

Zdjęcia z pikiety - Rzeszów 25.10.2007r.

Wystąpienie prezesa Okręgu Podkarpackiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Związkowa gala na Podkarpaciu

Zdjęcia z uroczystej akademii z okazji Związkowego Dnia Edukacji Narodowej Okręgu Podkarpackiego ZNP - Rzeszów 23.10.2007r.

APEL do pracowników oświaty o udział w pikiecie w dniu 25.10.2007r.

ORGANIZACJA pikiety ZNP w dniu 25.10.2007r.

HARMONOGRAM akcji protestacyjnej Okręgu Podkarpackiego ZNP - 12.10.2007r.

Uchwała Prezydium ZG ZNP z 8 października 2007r.

Przedstawiamy fragment debaty w ramach Edukacyjnego Okrągłego Stołu dotyczący wynagrodzeń nauczycieli w 2007roku

Rusza akcja protestacyjna!

KOMUNIKAT - w dniu 15.10.2007r.odbędzie się narada prezesów w sprawie akcji protestacyjnej ZNP

Obóz sportowo-szkoleniowy w Krynicy Zdroju organizowany przez ZO ZNP w Ropczycach

Nie dajmy się zwieść

Karta zgłoszenia imprezy

Pismo ZG ZNP do prezesów okręgów ZNP w sprawie zgłaszania propozycji do Ogólnopolskiego Kalendarza Imprez

Komunikat Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP - Organizacja Dnia Edukacji Narodowej 2007r.

Akcja protestacyjna ZNP

Pismo do Prezesów Oddziałów ZNP w sprawie dotacji na zakup sprzętu i remontu pomieszczeń

Instrukcja w sprawie korzystania z dotacji funduszu inwestycyjnego Zarządu Głównego ZNP

Informacje w sprawie podwyżek płac nauczycieli w 2008r. w ocenie ZG ZNP i MEN

Szkolenie Przewodniczących OSPAiO

Dnia 3.10.2007r. o godz. 10:00 w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego

Sejm wydłużył możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę do 31 grudnia 2008 r.

Skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli

Obrońcy z urzędu Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli

Rzecznik Dyscyplinarny - Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli

Dnia 31 sierpnia 2007 r. podpisano nowelizację Karty Nauczyciela.  Zgodnie z nowelą art. 88 KN nauczyciele, którzy w tym roku nabyli lub

nabędą prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę, będą mogli skorzystać z tego świadczenia w przyszłym roku i w kolejnych latach.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w I Konkursie Poetyckim "Podkarpackie Zauroczenia"  - regulamin >>

  Infolinia dla Wychowawcy - 0801 800 967

Zestawienie do zespołu 2

Informacja do prezesów w sprawie otwierania rachunku bankowego                                                                                                        

Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek ZNP

PROTOKÓŁ stanu gotówki w kasie ZO ZNP

Roczna informacja jednostek organizacyjnych ZNP na temat rozrachunków oraz obrotów wewnętrznych

Wyciąg z protokołu OKR-2007r. 

Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych ZNP

Protokół przyjęcia bilansów finansowych za 2007r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE -druk                                                                                                                                             

Wyciąg z protokołu ZO ZNP - 2007r.                

Materiały dotyczące Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim

AKCJA PROTESTACYJNA ZNP - STRAJK 29 maja 2007r. - MATERIAŁY DLA ZARZĄDU ODDZIAŁU 

POGOTOWIE STRAJKOWE  ZWIĄZKU  NAUCZYCIELSTWA  POLSKIEGO  MAJ 2007r.

Trasa przejazdu do Zakopanego z Tarnobrzega , Krosna i Przemyśla

PROGRAM szkolenia prezesów ZNP w Zakopanem 19-21.04.2007

Płatność za szkolenie Zakopane kwiecień 2007

Podpisz się pod listem otwartym PSPE

Łamanie dialogu społecznego - list ZNP do premiera

Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie placowe - informacja MEN o wprowadzanej podwyżce płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2007r.

Rozporządzenie MEN z 28 marca 2007r.zmieniajace rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli - pdf

Stanowisko Zarządu Głównego ZNP z dnia 27 marca 2007r.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął się mediacji w sporze ZNP - rząd

Uchwała nr 2 Zarządu Głównego ZNP z dnia 27 marca 2007r.

Uchwała nr 1 Zarządu Głównego ZNP z dnia 27 marca 2007r.

Pieniądze za pracę podczas matur - decyzja Sądu Najwyższego!

Stop Giertychowi! - manifestacja ZNP

Razem w proteście przeciwko polityce edukacyjnej rządu

Podziękowania za udział w manifestacji

ZNP prosi RPO o mediacje

Miesiąc na lustracje

Europoseł Andrzej Szejna broni ZNP

Szkoleniowy „maraton” Prezesów Oddziałów ZNP w Zakopanem

PLAN przygotowań i przebiegu manifestacji ZNP w Warszawie w dniu 17.03.2007 r.

Ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty

Spór zbiorowy ZNP z Rządem RP 

Majątek ZNP powstał ze składek członkowskich - odpowiedź na zarzuty Orzechowskiego

Żółta kartka dla ministra edukacji - komunikat po konferencji ZNP (21.02.2007)

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 20 lutego 2007 roku

Mundurek dla nauczyciela - pomysł Komisji "Solidarne Państwo"

  5 proc. podwyżki dla  nauczycieli

Zakończyło się referendum ZNP

Czy powstaną specjalne szkoły dla uzdolnionej młodzieży

NIE dla nadzwyczajnej komisji 

Wystąpienie ZNP do MEN o wznowienie negocjacji płacowych

Informacja w sprawie wychowawstwa dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wychowawstwa dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Co składa się na wynagrodzenie nauczyciela

Oświadczenie Zarządu Głównego ZNP w sprawie podwyżek płac dla nauczycieli

Dnia 02.02.2007 r. w siedzibie Zarządu Okręgu Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa zwołana przez Kol. Prezesa Stanisława Kłaka

Proponowane tabele płac - wynagrodzenie zasadnicze

MEN proponuje  podwyżkę - 3,91 %

Komunikat ZNP (29.01.2007) - 81 zł dla stażysty

Nowa kwota bazowa do ustalenia średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego na 2007 r

Wyjazdowe posiedzenie Okręgu Podkarpackiego w Iwoniczu Zdroju (26-27.01.2007r.)

Informacja dla Prezesów Oddziałów ZNP - styczeń 2007 r.