Bieżąca działalność   Informacje związkowe    Porady prawne Władze  Oddziały   Sekcje  KlubyUOPiSGaleria
Współdziałanie z samorządem  Działalność pedagogiczna  Działalność  kulturalna i sportowo-turystyczna  Polecamy  Okręgowa Komisja Rewizyjna  Społeczna inspekcja pracy Archiwum 
 

 

Ankieta w sprawie naboru do szkół ponadpodstawowych i ponagimnazjalnych.

Ankieta ruch kadrowy w szkołach i placówkach na 1.09.2019 - dla powiatów.

Kalendarium zmian w prawie oświatowym od 1 września 2019 r.

Kalendarz roku szkolnego 2019-2020.pdf

Opinia prawna w sprawie wyrażenia opinii o pracy dyrektora szkoły oraz wniosku rady pedagogicznej o odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły.

Współdziałanie JST z Oddziałem ZNP.

Zmiany w Karcie nauczyciela- płace, ocena pracy, awans zawodowy.

 

Opinia prawna w sprawie odwieszenia strajku ZNP - bez referendum.

 

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli przez organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego - zaktualizowana.

Zawierania porozumień postrajkowych przez związki zawodowe z pracodawcami w kwestii wypłaty wynagrodzeń za strajk - opinie prawne.

Porozumienie w sprawie zapłaty za strajk uczestników strajku - nowa wersja.

Porozumienie w sprawie rozłożenia na raty potrącenia wynagrodzenia za strajk.

 

Opinia prawna w sprawie wystawienia oceny śródrocznej i rocznej na koniec roku dla ucznia - tylko przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne.

 

List Prezesa ZNP do strajkujących.

Stanowisko w sprawie SIO. Dyrektorzy nie mają prawa odnotowywać w SIO, którzy nauczyciele uczestniczą w strajku.

Wspieram Nauczycieli - Ważne.

Wynagrodzenie za okres strajku stanowisko ZNP.

Informacja o przebiegu strajku - liczba szkół i pracowników strajkujących.

 

Pismo do Pani Kurator Oświaty w Rzeszowie dotyczące usunięcia z ankiety na temat: "Informacje dotyczące zapewnienia opieki i realizacji zajęć "zapisów dotyczących strajku.

 

Egzaminy - MEN wprowadza dyrektorów w błąd.

 

Rozmowy będą kontynuowane we wtorek.

 

Opina prawna w sprawie czasu pracy nauczycieli niestrajkujących i czas nauczycieli strajkujących w dniu strajku w szkole i placówce.

 

Opinia prawna w sprawie udziału nauczyciela w zespołach egzaminacyjnych i zespołowych nadzorujących w innej szkole, w której ten nauczyciel nie jest zatrudniony.

Opinia prawna w sprawie dobrowolności udziału pracowników szkoły, przedszkola i placówki, w tym nauczycieli w legalnym strajku.

Strajk nauczycieli. Część wypisuje się z oświatowej Solidarności.

 

Materiały pomocnicze do przeprowadzenia strajku w szkole i placówce - Część III.

List do redakcji. Oprócz bycia nauczycielem jestem też żoną i matką.

 

Nauczyciele mają dość.

Minister Zalewska wzięła zakładników. Dzieci to jej żywa tarcza.

List otwarty młodzieży poparcia nauczycieli. pdf

 

ZNP występuje do Głównego Inspektora Pracy ws. egzaminów.

Protest nauczycieli. Liceum minister Zalewskiej dołącza do strajku.

Akcje protestacyjne ZNP.

 

PREZYDENT. BĘDĘ ROZMAWIAŁ Z PREMIEREM W SPRAWIE POSTULATÓW NAUCZYCIELI.

Uchwała Zarządu Głównego ZNP z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów.

Prezydenci 12 największych miast murem za nauczycielami. Apelujemy o dialog.

Apel do pracowników oświaty biorących udział w strajku.

Apel do pracowników oświaty niebiorących udziału w strajku.

 

Oświadczenie prezesa ZNP. Strajk jest efektem lekceważenia nauczycieli i pracowników oświaty.

 

Wszystko o strajku ZNP w ujęciu prawnym na mocy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowy.

 

Anna Zalewska chciała zażegnać katastrofę. Doprowadziła do kataklizmu.

 

Nowe propozycje MEN dotyczące przeprowadzenia egzaminów. ZNP odpowiada.

 

Średnie wynagrodzenie to konstrukcja prawna a nie pensja.

Strajk nauczycieli. Suski mówi o niedużej różnicy w zarobkach posłów i pedagogów. Sprawdzamy.

Strajk nauczycieli. MEN zmienia przepisy ws. egzaminu ósmoklasisty.

NAUCZYCIELE SPOZA SZKOŁY W ZESPOŁACH NADZORUJĄCYCH EGZAMINY.

 

List do redakcji - Jeżeli nie będziemy walczyć wniosek jest jeden - jesteśmy zadowolone z wynagrodzeń.

 

Informacja o naradach z prezesami oddziałów ZNP organizowanych przez Okręg Podkarpacki ZNP w miesiącu marcu 2019 r.

Opinia prawna w sprawie udostępnienia przez pracodawcę organizacji związkowej listy imiennej osób uprawnionych wykonywujących pracę zarobkową dla potrzeb referendum strajkowego.

Wniosek zarządu oddziału ZNP do dyrektora szkoły o przekazanie listy osób wykonywujących pracę zarobkową do przeprowadzenia referendum strajkowego.

 

Materiały pomocnicze do przeprowadzenia sporu zbiorowego ZO ZNP z pracodawcami - ETAP II - referendum strajkowe.

 

Opinia prawna w sprawie oflagowanie szkół, przedszkoli i placówek flagami ZNP.

Wzór pisma do dyrektora szkoły, przedszkola o wyrażenie zgody na wywieszenie flag związkowych.

Szkoły pełne zakładników. Przekaz Wiadomości przewidywalny do bólu.

 

STRAJK OD 8 KWIETNIA 2019 r.

Uchwala Nr 8-2019 Prezydium ZG ZNP z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie terminu przeprowadzenia referendum strajkowego i wyznaczenia daty strajku. pdf

Nauczyciele muszą zacząć się szanować.

Dzięki Annie Zalewskiej społeczeństwo zaczęło rozumieć nauczycieli.

 

Ryszard Proksa – wstyd.

Pani minister ile publicznych pieniędzy wydała Pani na reklamę w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli.

List ZNP do Premiera RP.

 

 

Pani minister ile publicznych pieniędzy wydała Pani na reklamę.

Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie wynagrodzeń nauczycieli na tle finansowania oświaty w Polsce. pdf

Związek Miast Polskich popiera nasze postulaty płacowe.

 

List prezesa ZNP do Samorządowców. pdf

Odpowiadamy na list Anny Zalewskiej.

Ulotka strajk szkolny. pdf

 

Czy dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do prowadzenia zajęć w szkole z uczniami w czasie ferii zimowych.

Informacja dla prezesów oddziałów ZNP z Okręgu Podkarpackiego w sprawie prowadzenia procedur sporu zbiorowego w okresie ferii szkolnych.

 

Wzorcowy - przykładowy Regulamin pracy szkoły, placówki w oparciu o ostatnie zmiany w prawie pracy i RODO.

Zakończenie pierwszego etapu wchodzenia w spór zbiorowy.

List to Premiera Morawieckiego. Rozmowy z szefową MEN nie przyniosły żadnego efektu.

 

Wzory druków do prowadzenia sporu zbiorowego przez ZNP w szkołach, przedszkolach i placówkach nie objętych działaniem Oddziału ZNP.

 

Komunikat Oświatowej Solidarności w sprawie prowadzenia wspólnego sporu zbiorowego z innymi związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty. pdf

List ZNP do samorządowców ws. protestu.

 

ZNP do MEN. Przełomu w rozmowach nie było. Domagamy się sprostowania.

 

Opinia prawna w sprawie ubiegania się nauczycieli i emerytowanych nauczycieli o chorobę zawodową.

 

Informacja w sprawie terminu rozpoczęcia sporu zbiorowego i powiadomienie PIP.

Brak postępu w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli - Pilne.

Pismo ZG ZNP do NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w sprawie wspólnej akcji protestacyjnej - spór zbiorowy. pdf

 

Opinia prawna w sprawie pism ZUS kierowanych do dyrektorów szkół dotycząca kontroli zwolnień lekarskich pracowników szkół. pof

 

Spór zbiorowy ZNP w 2019 r. część I - materiały pomocnicze dla zarządów oddziałów ZNP - prowadzenie sporu zbiorowego z pracodawcami.

Rozmowy 22 stycznia 2019 r.  Minister Edukacji Narodowej z związkami zawodowymi.

 

Uchwała nr 1-2019 Zarządu Głównego ZNP z dnia 10 stycznia 2019 e sprawie sporu zbiorowego.

Komunikat ZNP z rozmów z MEN 10 stycznia 2019 r.

Oczekujemy od MEN wyjaśnień - pismo ZG ZNP do Minister Edukacji Narodowej.

Uchwała nr 32-2018 r. Zarządu Głównego ZNP z dnia 18.12.2018 r. w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty.

Ile zarabiają nauczyciele.

Za strajk nauczycieli zapłaci nie tylko Anna Zalewska.

 

Szykuje się strajk generalny. Związki zawodowe w ofensywie.

 

Druk planu finansowego zarządu oddziału ZNP.

 

Ważne! Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawie urlopu uzupełniającego dla nauczycieli korzystających z urlopu dla poratowania zdrowia na przełomie 2017 i 2018 roku.

ZNP i FZZ razem na rzecz wzrostu wynagrodzeń.

MEN szykuje podwyżki dla nauczycieli.

 

Rząd chce zmian w płacy minimalnej - wyłączenie wysługi lat (stażowego) z płacy minimalnej.  

Domagamy się wzrostu płac na poziomie 1000 zł.

Ważne. Rozmowy w sprawie oceny pracy nauczycieli.

 

Informacje i zadania do realizacji przez prezesa oddziału i zarządy oddziałów ZNP w miesiącu grudzień 2018 i styczeń 2019 r.

Opinia prawna dotycząca obowiązku dowozów uczniów do szkoły i sprawowanej opieki nad dziećmi dowożonymi do szkoły.

Opinia prawna w sprawie opieki nad uczniami na basenie.

Opinia prawna w sprawie, od jakiego wieku dziecko może samodzielnie iść i wracać ze szkoły.

Opinia prawna w sprawie usprawiedliwienia nieobecności uczniów w szkole.

Terminy składania wniosków o odznaczenia w 2019 r.

 

MEN chce zmienić system wynagradzania nauczycieli.

Nieobecna Solidarność

Sejm za likwidacją wskaźników oceny pracy nauczycieli z dniem 1 stycznia 2019 r.

ANKIETA ZNP w sprawie proponowanych form protestu pracowników oświaty.

Komunikat Prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP i Prezesa ZNP w sprawie regulaminów oceniania i protestu ZNP.

 

NASZ SUKCES -Wycofanie regulaminów oceny pracy nauczycieli.

Protest - Domagamy się podwyżek na poziomie 1000 zł.

Dostosowanie przepisów zakładowych - wewnątrzszkolnych tj. regulaminu zfśś, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania do wymogów RODO i Kodeksu pracy.

Współdziałanie PIP z strukturami ZNP i SIP .

Przykładowy Regulamin Rady Pedagogicznej - nowa wersja.

 

Materiały pomocnicze do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej ZNP w ogniwach organizacyjnych Okręgu Podkarpackiego ZNP.

 

Poradnik kampania sprawozdawczo-wyborcza ZNP - Oddziałowa Komisja Rewizyjna ZNP.

 

Ocena pracy nauczycieli ponownie w Sejmie.

Kalendarium  zmian w prawie w zakresie prawa oświatowego - najistotniejsze zmiany.

Informacja o szkoleniu prezesów oddziałów ZNP w dniach 15-17.11.2018 r. w Polańczyku.

 

Informacja w sprawie posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w dniu 24.10.2018 r.

Nauczyciele nie chcą zmian w ocenianiu ich pracy - artykuł w Super Nowościach - Rzeszów.

Społeczna Inspekcja Pracy - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2018 r.

 

Uchwala ZG ZNP z 1.10.2018 r. w sprawie przyjęcia nowego wzoru wniosku o wypłatę zasiłku statutowego. pdf

Uchwała ZG ZNP z dnia 1.10.2018 r. w sprawie przyjęcia instrukcji wyborczej ZNP. pdf

Uchwała ZG ZNP z dnia 1.10.2018 r. w sprawie składu liczbowego Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarządu Głównego ZNP i Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP w kadencji 2019-2024. pdf

Edukacja w samorządach. Pieniądze te same, obowiązki i oczekiwania coraz większe.

Polecam artykuł z Wirtualnej Polski - 22 lata w zawodzie nauczyciela - za marne wynagrodzenie.

Rzecznik Ministra Sprawiedliwości dyskredytuje nauczycieli.

 

Komunikat ZNP - co po manifestacji ZNP 22 września 2018 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom sobotniej manifestacji w Warszawie.

 

Stanowisko Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w sprawie projektu uchwały ZG ZNP w sprawie składu liczbowego Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP i składu liczbowego ZG ZNP. pdf

 

Informacje i zadania do realizacji przez prezesa oddziału i zarządy oddziałów ZNP w miesiącu sierpniu, wrześniu i październiku 2018r.

Nauczyciele, związkowcy, pracownicy ZUS domagali się podwyżek podczas ogromnej manifestacji w dniu 22 września 2018 r.

Nauczyciele żądają podwyżki i dymisji minister edukacji Anny Zalewskiej.

 

 List do Solidarności. pdf

MANIFESTACJA OPZZ - ZNP 22 WRZEŚNIA 2018 r. w WARSZAWIE.

Ulotka ZNP -TERAZ. pdf

W Newsweeku - Przemęczone dzieci, ciasnota i potworny stres, czyli chaos szkolny.

 

Nauczyciel ofiarą oświatowej przemocy.

 

Opinia prawna usprawiedliwienie nieobecności w pracy nauczyciela w związku z zwolnieniem lekarskim z powodu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą nauczyciela.

Listy obecności pracowników w szkole a RODO.

Dyrektorzy szkół w panice przez RODO.

Kto ma odwagę być dziś nauczycielem. Tylko szaleńcy - polecam wszystkim.

 

Ankieta w sprawie dwuzmianowości i łączonych klas wrzesień 2018.

Formularz statystyczny ZNP na 2018 r.

Zestawienie zbiorcze Oddziałów ZNP w sprawie opiniowania projektów regulaminów wskaźników oceny pracy nauczycieli.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. pdf

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26.07.2018 r. w sprawie oceny pracy nauczyciela. pdf

 

Informacje i zadania do realizacji przez prezesa oddziału i zarządy oddziałów ZNP w miesiącu wrześniu 2018 r.

Informacja w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy i ustawi Prawo oświatowe - monitoring w zakładzie pracy i szkole.

Ankieta w sprawie regulaminów wynagradzania pracowników niepedagogicznych.

Ankieta - ocena pracy nauczycieli - zmiana art 6a KN.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. pdf

Ważne - Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw .pdf

 

Opinia prawna w sprawie opiniowania Regulaminu wskaźników oceny pracy nauczyciela.

APEL DO NAUCZYCIELI - Zarząd Główny ZNP.

Stanowiska Prezydium ZG ZNP z 5 czerwca 2018 r. w sprawie opiniowania regulaminów wskaźników. pdf

Stanowisko Prezydium ZG ZNP z dnia 5.06.2018 r. w regulaminów oceny pracy nauczycieli kierowane do zarządów oddziałów ZNP. pdf

Udział nauczyciela w projektowaniu wskaźników oceny pracy nauczyciela. pdf

 

 Informacja o naradach prezesów oddziałów ZNP w miesiącu sierpniu 2018r.

Ważne ! dla nauczycieli przechodzących na emeryturę nauczycielską lub z wieku powszechnego z rekompensatą. pdf

Uchwała Sądu Najwyższego z 3 października 2012 r. - praca w gospodarstwie rolnym a uprawnienie emerytalne - nie musi się płacić składki KRUS. pdf

 

Ważna informacja dla nauczycieli w sprawie oceny pracy - propozycja zmiany przepisów.

Udział związków zawodowych w konkursie na dyrektora szkoły - zmiana przepisów - projekt.

Opinia prawna w sprawie organizacji wycieczki z funduszy ZFSS, a odpłatność uczestników wycieczki. RODO a ZFŚS.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055). pdf

 

Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli podpisane.

Rozporządzenie MEN z dnia 29.05.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli. pdf

Ustawa Karta Nauczyciela - tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2018 r. - Dz. U z 2018 r. poz. 967.pdf

 

Okręgowe Zawody Strzeleckie Pracowników Oświaty Tarnobrzeg 2018 r. - wyniki zawodów.

 

Informacja o zmianach w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych - RODO. pdf

 

Reforma edukacji dołożyła nauczycielom pracy. Rok 2019 dla nauczycieli będzie dramatyczne - liczne zwolnienia z pracy.

Billboard A4 druk - chcemy dodrze zarabiać. pdf

Plakat A4 druk - chcemy dodrze zarabiać. pdf

 

Ankieta ruch kadrowy w szkołach i placówkach na 31.05.2018 r. dla powiatów.

Ankieta ruch kadrowy w szkołach i placówkach na 31.05.2018 r. dla gmin i miast.

 

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - prawo i uprawnienie do nauczycielskiego świadczenia.

Opina prawna urlop uzupełniający w związku z przybywaniem na urlopie na poratowania zdrowia.

Opinia prawna w sprawie stosowania art. 42 Kodeksu pracy wobec nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę na nowych zasadach ze względu na powszechny wiek emerytalny.

Emerytura na nowych zasadach ze względu na wiek emerytalny.

Wyjaśnienie Prezes ZUS z 2 czerwca 2017 r. w sprawie przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury. pdf

Prawo nauczycieli do rekompensaty w związku utratą prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek.

 

Protest przed MEN - Manifestacja ZNP - 21.04.2018 r.

Samorządom brakuje 600 mln. złotych na podwyżki - ważna informacja.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola. pdf

Rozporządzenie MEN z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego i nauczycieli. pdf

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli zamiana rozporządzenia MEN z dnia 17.03.2017 r. podpisana.

 

Opinia prawna - Czy zajęcia rozwijające uzdolnienia to zajęcia wynikające z zadań statutowych realizowanych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zajął negatywne stanowisko wobec proponowanych zmian w zakresie oceny pracy nauczyciela.

Informacja o pracy organów statutowych Okręgu Podkarpackiego ZNP w miesiącu marcu 2018 r.

 

Przechodzenie nauczycieli na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela na tzw. starych zasadach.

Projekt Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli.

 

Zmiany regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych z  dniem 1.01.2018 r.

 

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela - przyznawanie dodatku i nieprawidłowości w regulaminach wynagradzania.

 

Plan pracy Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP na 2018r.

Kalendarz imprez  kulturalnych, sportowych i turystycznych Okręgu Podkarpackiego ZNP na rok 2018.

 

Informacja w sprawie organizacji narad prezesów oddziałów ZNP w miesiącu luty-marzec 2018 r.

Podwyżka płac dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. - dane na podstawie projektu Rozporządzenia MEN z dnia 8.02.2018 r. 

 

Odpisy na ZFŚS w 2018 r. dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli czynnych oraz emerytów i rencistów.

Informacja o posiedzeniu Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w dniu 21.02. 2018 r.

Informacja o posiedzeniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej w dniu 20.02.2018 r.

 

Komunikat 1 - 2018 Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie delegowania przedstawiciela ZNP do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły.

 

Informacja prawna w sprawie udzielania urlopu na poratowanie zdrowia dla nauczycieli po nowemu od 1 stycznia 2018r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. pdf

Nowy Wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia dla nauczyciela.

Aktualny Wzór skierowania na badania lekarskie – w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopów.

Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły w sprawie skierowania do lekarza medycyny pracy o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Wzór protokołu z uzgodnień zmiany regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych.

Procedury związane z uzgodnieniem regulaminu wynagradzania regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach - nowelizacja.

 

Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela - terminy wejścia zmiany przepisów KN.

 

Druk sprawozdania finansowego zarządu oddziału ZNP za 2017 r.

Harmonogram przyjmowania sprawozdań finansowych ZO ZNP za 2017 r.

Harmonogram opiniowania sprawozdań finansowych ZO ZNP za 2017 r. prowadzących działalność statutowo-gospodarczą.

Kalendarium ważniejszych działań Sekretariatu ZOP  ZNP w tym prezesa okręgu ZNP w okresie 10-17 stycznia 2018 r.

 

Poradnik sprawozdawczość finansowa zarządów oddziałów ZNP za 2017 r.

 

Opinia prawna w sprawie oprocentowania pożyczek mieszkaniowych. 

Opinia prawna Ministerstwa Administracji Cyfryzacji zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Zwolnienia podatkowe od 1 stycznia 2018 r. dotyczące w szczególności opodatkowanie świadczeń z ZFŚS, świadczeń z funduszy

związkowych zawodowych, diet i zwrotu kosztów dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i  obywatelskich.

 

Informacja w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela.

Opinia prawna w sprawie prowadzenia zajęć wolontariatu w szkole przez nauczyciele w ramach 40 godzinnego czasu pracy.

 

Opinia prawna w sprawie prawa nauczyciela do dodatku wiejskiego zatrudnionego w dwóch i więcej szkołach.

 

Opinia prawna w sprawie zaliczenia do pracowniczego stażu pracy  w gospodarstwie rolnym dziadków.

Terminy i tematyka narad prezesów oddziałów ZNP w miesiącu listopadzie 2017 r.

PROGRAM posiedzenia wyjazdowego ZOP ZNP 30. 11 -2.12.2017r.

 

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole i placówce – przykładowe opracowanie S. Kłak

 

Opinia prawna w sprawie pisemnego poinformowania do 15 maja 2017 r. wszystkich nauczycieli.

Wzory pism dotyczących uzupełniania etatu przez nauczyciela i przeniesienia nauczyciela do innej szkoły-placówki. 

 

Opinia prawna - nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.   

Opinia prawna w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły (przedszkola) a informacja publiczna.
Opinia prawna w sprawie udostępniania danych osobowych zawartych w arkuszu organizacyjnym szkoły (przedszkola).
Opiniowanie arkuszy organizacyjnych i aneksów do arkuszy organizacyjnych szkoły (przedszkola) przez związki zawodowe.  

Projekt uchwały zarządu oddziału ZNP  w sprawie przekazania kompetencji sekretariatowi zarządu oddziału ZNP.
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP do dyrektorów szkół i przedszkoli o przekazanie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018.
Wzór oświadczenia w sprawie znajomości przepisów o ochronie danych osobowych.
Projekt pisma – opinii zarządu oddziału ZNP do aneksu arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018.
Projekt pisma – opinii zarządu oddziału ZNP do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 i na kolejny rok szkolny.

Ankieta w sprawie ruchu kadrowego w szkołach/placówkach/przedszkolach stan na 1.09.2017 r. (dotyczy miasta i gminy).
Ankieta w sprawie ruchu kadrowego w szkołach/placówkach/przedszkolach stan na 1.09.2017 r. (dotyczy powiatów)
Ankieta w sprawie przeprowadzonych konkursów na dyrektorów szkół.
Ankieta w sprawie współdziałania PIP z prezesami oddziałów ZNP.(dane za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.)
Ankieta w sprawie funkcjonowania gimnazjów

Okręgowe Zawody Strzeleckie Pracowników Oświaty Tarnobrzeg 2017 - wyniki zawodów.
Wyjaśnienie Prezes ZUS z 2 czerwca 2017 r. w sprawie przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury. pdf
Ankieta ruch służbowy nauczycieli 2017 r.
Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN.
MEN: nowe przepisy oświatowe można stosować przed 1 września.

Opinia prawna w sprawie opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli przez organizacje związkowe reprezentatywne.
Materiały niezbędne do przeprowadzenia jednodniowego strajku w szkołach i placówkach przez zarządy oddziałów ZNP.
Informacja w sprawie powołania Wojewódzkiego Komitetu Referendalnego.

  Referendalne ABC - dotyczy referendum oświatowego
  Apel Prezydium OPZZ w sprawie referendom oświatowego
 Lista (referendum) - do zbierania podpisów
  Zadania ogniw związkowych przy organizacji ogólnokrajowego referendum dotyczące reformy oświaty. 

 List do członków i członkiń ZNP
Komunikat Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP z dnia 31.01.2017 r. w sprawie opiniowania uchwał gmin dotyczący sieci szkolnej.
Wszystko o referendum w sprawie reformy edukacji na stronie :  www.referendum-szkolne.pl
Opinia prawna w sprawie współfinansowania przez pracodawców funkcjonowania Międzyzakładowych Pracowniczych Kas
Zapomogowo-Pożyczkowych.
Opinia prawna w sprawie przeniesienia nauczyciela z urzędu za jego zgodą w trybie art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela.
Ustawa Karta Nauczyciela - tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1379 ogłoszony przez Marszałka Sejmu 23 sierpnia 2016 r.
PLAN PRACY ZOP ZNP na 2017 rok.

Zadania i informacje do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w I kwartale 2017 r.
Opinia w sprawie prowadzenia świetlic szkolnych przez podmioty zewnętrzne.
Link do projektu podstawy programowej.
Informacja o nowej podstawie programowej GS - Czwartoklasista dowie się o rotmistrzu Pileckim i bohaterach Solidarności.
  Procedowanie ustaw oświatowych w parlamencie.

Gimnazja, Co było, Co będzie. 
Komisji socjalnych nie mogą powoływać pracodawcy. 
Opinia prawna w sprawie prowadzenia zajęć świetlicowych przez nauczycieli w ramach art 42 ust. 2 pkt1 Karty Nauczyciela.
Opinia prawna w sprawie wyrażenia opinii o pracy dyrektora szkoły i wniosku o odwołanie ze stanowiska dyrektora.
Zespół ds. statusu zawodowego.

Informacja i zadania do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w miesiącu listopadzie 2016 r.
MISTRZOSTWA PODKARPACIA ZNP W SZACHACH O PUCHAR PREZESA OKRĘGU PODKARPACKIEGO.
Opinia Zarządu Głównego do projektu zarządzenia MEN w sprawie powołania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty .pdf
Porównanie liczby godzin przedmiotowych przyrodniczych w polskiej szkole.
Reforma edukacji - list eksperta do Minister Edukacji Narodowej.
Regulamin Wojewódzkiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o puchar Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP - Kolbuszowa grudzień 2016 r.
Związek, który „dogaduje się” z MEN i Rządem w sprawach reformy oświatowej.

Opinia prawna w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (aktualna wersja).
Opinia dotyczy zwolnienia pracownika z pracy na wezwanie z sądu.
Opinia prawna -zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy - praca w gospodarstwie po 1 stycznia 1983 r.

Informacja do prezesów oddziałów ZNP i członków zarządu okręgu ZNP w sprawie manifestacji ZNP w dniu 19.11.2016 r.
Opinia Zarządu Głównego ZNP w sprawie przedstawionych przez MEN dwóch projektów ustaw wprowadzających reformę oświatową .pdf
Petycja uczestników pikiety ZNP przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 10.10.2016 r. pdf
Reforma Zalewskiej STOP.
Stanowisko Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP z dnia 12 października 2016 roku w sprawie projektów ustaw przedstawionych przez MEN.
Uchwała nr 20 Zarządu Głównego ZNP z dnia 18.10.16 r. w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej - Nie dla chaosu w oświacie –manifestacji.
Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o proteście ZNP w dniach 14-19 listopada 2016 r.

Apel ZNP do minister edukacji w sprawie art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela.
Ankieta w sprawie stanu organizacyjnego gimnazjów.
Opinia prawna w sprawie uznania kwalifikacji - zapytanie z 8.08.2016r.

Informacja i zadania do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w miesiącach sierpień-październik 2016 r.
Terminy składania wniosków o odznaczenia resortowe, państwowe i związkowe w 2017 r.
Komunikat w sprawie sporządzania wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę dla członków ZNP.

Okręgowe Zawody Strzeleckie Pracowników Oświaty Tarnobrzeg 2016 - wyniki zawodów

Prezentację MEN dotycząca projektowanych zmian w systemie edukacji 27.06.2016 r.

Wywiad z Prezesem Okręgu Podkarpackiego ZNP Stanisławem Kłakiem w Radiu Via z dnia 30.06.2016r.


Informacja ze szkolenia Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP - Krynica 17-19.06.2016 r.
Informacja ze spotkania świątecznego Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP - 16.03.2016 r.

Komunikat nr 3 - 2016 Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP w sprawie nadzoru na oddziałami i rejonami związkowymi.
ZNP wzywa Podsekretarza Stanu w MRPiPS do przeprosin.

Kalendarium zmian w prawie oświatowym - narada marzec.
Nowe obowiązki nauczycieli pierwszych klas SP.
Emeryci i renciści zyskają grosze.
Ile pieniędzy dostaną emeryci w marcu.
ZUS powinien ponownie przeliczyć świadczenia wcześniejszych emerytów.

Niższy wiek emerytalny najwcześniej w 2018 r.
Informacja i zadania do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w I kwartale 2016 r.
Wprowadzone i zapowiedziane zmiany wywołują negatywne emocje - ZNP
100 dni w edukacji.
Świadczenie kompensacyjne - a umowa na czas określony.
 
O czym warto pamiętać zbierając podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą.
Projekt ZNP - Finansowanie oświaty.
Wykaz obywateli popierających inicjatywę.

Opinia w sprawie przekazywania co kwartał pracodawcy przez zarząd oddziału ZNP informacji o liczbie członków ZNP.
Zasady ustalanie osób chronionych członków ZNP w szkołach.

Apel ZNP do, nauczycieli, rodziców środowiska naukowego, samorządów społeczności lokalnej w sprawie zbierania podpisów związanych z likwidacją gimnazjów. pdf
Kampania ZNP ws. likwidacji gimnazjów.
Treść stanowiska ZNP w sprawie likwidacji gimnazjów.
Harmonogram działań ZNP w sprawie likwidacji gimnazjów.
Akcja Razem dla gimnazjów - druk listy do zbierania podpisów przeciwko likwidacji gimnazjów.

Ankieta w sprawie likwidacji gimnazjów.
Ankieta ZNP w sprawie likwidacji gimnazjum - format A4.
Druk zbiorówki ZO ZNP w - Ankieta w sprawie gimnazjów.
Zasady udzielania porad  prawnych dla członków ZNP w Okręgu Podkarpackim ZNP.

Informacja i zadania do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w IV kwartale2015 r.
Opinia prawna w sprawie udziału nauczycieli w komisji  inwentaryzacyjnej szkoły - wynagrodzenie-1
Opinia prawna w sprawie udziału nauczycieli w komisji  inwentaryzacyjnej szkoły - wynagrodzenie-2
Opinia prawna  w sprawie udzielania  nauczycielom urlopu na poratowanie zdrowia - art 73 ust.1i 2 Karty Nauczyciela
Impreza integracyjna i impreza okolicznościowa z ZFŚS -opodatkowanie świadczenia

Związkowe święto na Podkarpaciu.  
I Podkarpacki Plener Malarski ZNP - POLAŃCZYK 2015 r.

Informacja z wyjazdowego szkolenia prezesów oddziałów ZNP do Egeru - Węgry 2015 r.
Wyjazdowe posiedzenie Zarządu OSEiR
Wytyczne dla ZO ZNP do sporządzania informacji w sprawie sporu zbiorowego ZO ZNP z pracodawcami.
Formularz statystyczny 2015 r.

Podziękowanie za udział w manifestacji
ZAWODY STRZELECKIE -Tarnobrzeg 2015 r. - wyniki.

Poradnik - Informacja do prezesów w sprawie otwierania rachunku bankowego - listopad 2015 r.

Ankieta w sprawie ruchu służbowego w oświacie 2015 r.
Manifestacja ZNP 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie.
Komunikat Nr 2 Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w sprawie manifestacji ZNP w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2015 r.
Komunikat Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w sprawie manifestacji ZNP w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2015 r.

Logo ZNP
Plan działań ogniw organizacyjnych ZNP  związanych z wyjazdem na manifestację ZNP w dniu 18.04.2015 r.
Uchwała Nr 1 Zarządu Głównego ZNP z dnia17.03.2015 r. w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.
Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o proteście ZNP w dniach od 18 marca 2015 r. do odwołania.
Upoważnienie OPZZ dla Zarządów Oddziałów ZNP dotyczących art. 19 ustawy o związkach zawodowych - współdziałanie z JST
Wyjazdowe posiedzenia ciał statutowych Okręgu Podkarpackiego ZNP.  

Dnia 20.09.2010r.(sobota) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjno-Szkoleniowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się  Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów ZNP Okręgu  Podkarpackiego. Nowym prezesem Okręgu Podkarpackiego został KolStanisław Kłak. Gratulujemy nowo wybranemu Prezesowi, Zarządowi Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej  >> zdjęcia z konferencji
Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkoły - podstawy prawne, metody, procedura i stosowane kryteria - luty 2013
Karta Nauczyciela - tekst jednolity - broszura
Opinia prawna w sprawie centralizacji ZFŚS w gminie - druk

Ankieta ZFŚS - 2014 r.

Karta podnosi jakość pracy przedszkoli.

Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o kontynuowaniu akcji protestacyjnej  ZNP  - do odwołania.

Zawiadomienie organu prowadzącego szkołę o przeprowadzeniu w dniach 18-23 listopada 2013 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o proteście ZNP w dniach 18-23 listopada 2013 r.

Zmiany w prawie pracy - urlop macierzyński i rodzicielski oraz ojcowski .

Informacja prasowa Instytutu Badań Edukacyjnych w sprawie czasu pracy nauczycieli

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - Przywrócony do pracy ma prawo maksymalnie do trzech pensji.

Opinia dotycząca stołówek szkolnych - do organizowania przetargów oraz zapytań ofertowych na dostawę produktów spożywczych do stołówki

Przełomowy wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. I OSK 93 -13 w sprawie przekazywania szkół spółkom komunalnym.

Interpelacja w sprawie zajęć wychowania fizycznego dla klas I.

Opinia w sprawie kwalifikacji nauczycieli do przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy.

Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Wzór umowy przekazania Gimnazjum przez JST stowarzyszeniu.

Wyrok NSA w sprawie opiniowania aktów prawnych marzec 2011 r.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. I OSK 9313 w sprawie przekazania szkoły publicznej w trybie art. 5 ust. 5g ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  

Opinia w sprawie udostępnianie arkusza organizacji szkoły przez dyrektora szkoły związkom zawodowym.

Poradnik sporządzenia arkusza organizacyjnego szkoły/placówki na rok szkolny 2013/2014.

Opinia prawna w sprawie zaopiniowania przez radę pedagogiczną i związki zawodowe kryteriów doboru wypowiedzenia stosunku pracy (rozwiązania stosunku pracy) z nauczycielem i pracownikiem niepedagogicznym przez związki zawodowe. 

Opinia prawna w sprawie wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw.

Opinia prawna w sprawie potwierdzania obecności nauczyciela w szkole, placówce na podstawie listy obecności.

Czy dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do prowadzenia zajęć w ramach innych form wypoczynku z uczniami w czasie ferii zimowych.

Opinia prawna w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Prawo o wolontariacie wyjaśnia interpretacje - wolontariat w szkole pracowników szkoły.

 

Opinia prawna w sprawie sporządzania przez nauczycieli rozkładu materiału i pisania konspektów lekcji

Komu można udostępnić akta osobowe.

Nauczyciel na zasiłku dla bezrobotnych a świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela.

Emerytura dla nauczyciela po 67 roku życia.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. pdf

Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Zaliczanie pracy w gospodarstwie rolny do pracowniczego stażu pracy

Budżet 2012 r. - podwyżka dla nauczycieli i waloryzacja dla emerytów i rencistów

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe - np. 14 października

Opodatkowanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i funduszy związków zawodowych

W N I O S E K o przyznanie zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy ZG ZNP

REGULAMIN przyznawania pomocy (zapomóg) dla członków ZNP z Funduszu Pomocy Specjalnej ZGZNP

PRAWO O WOLONTARIACIE - wyjaśnia, interpretacje

Umowa wolontariatu - Wzór Nr 1

Umowa wolontariatu - Wzór Nr 2