Bieżąca działalność   Informacje związkowe    Porady prawne Władze  Oddziały   Sekcje  KlubyUOPiSGaleria
Współdziałanie z samorządem  Działalność pedagogiczna  Działalność  kulturalna i sportowo-turystyczna  Polecamy  Okręgowa Komisja Rewizyjna  Społeczna inspekcja pracy Archiwum 
 

 

Druk sprawozdania finansowego zarządu oddziału ZNP za 2017 r.

 

Harmonogram przyjmowania sprawozdań finansowych ZO ZNP za 2017 r.

Harmonogram opiniowania sprawozdań finansowych ZO ZNP za 2017 r. prowadzących działalność statutowo-gospodarczą.

 

Kalendarium ważniejszych działań Sekretariatu ZOP  ZNP w tym prezesa okręgu ZNP w okresie 10-17 stycznia 2018 r.

 

Poradnik sprawozdawczość finansowa zarządów oddziałów ZNP za 2017 r.

Zmiany regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych z  dniem 1.01.2018 r.

 

Opinia prawna w sprawie oprocentowania pożyczek mieszkaniowych. 

Opinia prawna Ministerstwa Administracji Cyfryzacji zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Zwolnienia podatkowe od 1 stycznia 2018 r. dotyczące w szczególności opodatkowanie świadczeń z ZFŚS, świadczeń z funduszy

związkowych zawodowych, diet i zwrotu kosztów dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i  obywatelskich.

 

Informacja w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela.

Opinia prawna w sprawie prowadzenia zajęć wolontariatu w szkole przez nauczyciele w ramach 40 godzinnego czasu pracy.

 

Opinia prawna w sprawie prawa nauczyciela do dodatku wiejskiego zatrudnionego w dwóch i więcej szkołach.

 

Opinia prawna w sprawie zaliczenia do pracowniczego stażu pracy  w gospodarstwie rolnym dziadków.

Terminy i tematyka narad prezesów oddziałów ZNP w miesiącu listopadzie 2017 r.

PROGRAM posiedzenia wyjazdowego ZOP ZNP 30. 11 -2.12.2017r.

 

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole i placówce – przykładowe opracowanie S. Kłak

 

Opinia prawna w sprawie pisemnego poinformowania do 15 maja 2017 r. wszystkich nauczycieli.

Wzory pism dotyczących uzupełniania etatu przez nauczyciela i przeniesienia nauczyciela do innej szkoły-placówki. 

 

Opinia prawna - nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.   

Opinia prawna w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły (przedszkola) a informacja publiczna.
Opinia prawna w sprawie udostępniania danych osobowych zawartych w arkuszu organizacyjnym szkoły (przedszkola).
Opiniowanie arkuszy organizacyjnych i aneksów do arkuszy organizacyjnych szkoły (przedszkola) przez związki zawodowe.  

Projekt uchwały zarządu oddziału ZNP  w sprawie przekazania kompetencji sekretariatowi zarządu oddziału ZNP.
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP do dyrektorów szkół i przedszkoli o przekazanie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018.
Wzór oświadczenia w sprawie znajomości przepisów o ochronie danych osobowych.
Projekt pisma – opinii zarządu oddziału ZNP do aneksu arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018.
Projekt pisma – opinii zarządu oddziału ZNP do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 i na kolejny rok szkolny.

Ankieta w sprawie ruchu kadrowego w szkołach/placówkach/przedszkolach stan na 1.09.2017 r. (dotyczy miasta i gminy).
Ankieta w sprawie ruchu kadrowego w szkołach/placówkach/przedszkolach stan na 1.09.2017 r. (dotyczy powiatów)
Ankieta w sprawie przeprowadzonych konkursów na dyrektorów szkół.
Ankieta w sprawie współdziałania PIP z prezesami oddziałów ZNP.(dane za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.)
Ankieta w sprawie funkcjonowania gimnazjów

Okręgowe Zawody Strzeleckie Pracowników Oświaty Tarnobrzeg 2017 - wyniki zawodów.

Wyjaśnienie Prezes ZUS z 2 czerwca 2017 r. w sprawie przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury. pdf
Ankieta ruch służbowy nauczycieli 2017 r.

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN.
MEN: nowe przepisy oświatowe można stosować przed 1 września.


Opinia prawna w sprawie opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli przez organizacje związkowe reprezentatywne.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia jednodniowego strajku w szkołach i placówkach przez zarządy oddziałów ZNP.

Informacja w sprawie powołania Wojewódzkiego Komitetu Referendalnego.


  Referendalne ABC - dotyczy referendum oświatowego
  Apel Prezydium OPZZ w sprawie referendom oświatowego
 Lista (referendum) - do zbierania podpisów
  Zadania ogniw związkowych przy organizacji ogólnokrajowego referendum dotyczące reformy oświaty. 
 

 List do członków i członkiń ZNP

Komunikat Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP z dnia 2.02.2017 r. w sprawie delegowania przedstawiciela ZNP do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły.

Komunikat Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP z dnia 31.01.2017 r. w sprawie opiniowania uchwał gmin dotyczący sieci szkolnej.

Wszystko o referendum w sprawie reformy edukacji na stronie :  www.referendum-szkolne.pl
 
Opinia prawna w sprawie współfinansowania przez pracodawców funkcjonowania Międzyzakładowych Pracowniczych Kas
Zapomogowo-Pożyczkowych.
Opinia prawna w sprawie przeniesienia nauczyciela z urzędu za jego zgodą w trybie art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela.
Ustawa Karta Nauczyciela - tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1379 ogłoszony przez Marszałka Sejmu 23 sierpnia 2016 r.
PLAN PRACY ZOP ZNP na 2017 rok.


Zadania i informacje do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w I kwartale 2017 r.

Opinia w sprawie prowadzenia świetlic szkolnych przez podmioty zewnętrzne.
Link do projektu podstawy programowej.
Informacja o nowej podstawie programowej GS - Czwartoklasista dowie się o rotmistrzu Pileckim i bohaterach Solidarności.
  Procedowanie ustaw oświatowych w parlamencie.

Gimnazja, Co było, Co będzie. 
Komisji socjalnych nie mogą powoływać pracodawcy. 
Opinia prawna w sprawie prowadzenia zajęć świetlicowych przez nauczycieli w ramach art 42 ust. 2 pkt1 Karty Nauczyciela.
Opinia prawna w sprawie wyrażenia opinii o pracy dyrektora szkoły i wniosku o odwołanie ze stanowiska dyrektora.
Zespół ds. statusu zawodowego.

Informacja i zadania do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w miesiącu listopadzie 2016 r.
MISTRZOSTWA PODKARPACIA ZNP W SZACHACH O PUCHAR PREZESA OKRĘGU PODKARPACKIEGO.
Opinia Zarządu Głównego do projektu zarządzenia MEN w sprawie powołania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty .pdf
Porównanie liczby godzin przedmiotowych przyrodniczych w polskiej szkole.
Reforma edukacji - list eksperta do Minister Edukacji Narodowej.
Regulamin Wojewódzkiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o puchar Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP - Kolbuszowa grudzień 2016 r.
Związek, który „dogaduje się” z MEN i Rządem w sprawach reformy oświatowej.

Opinia prawna w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (aktualna wersja).
Opinia dotyczy zwolnienia pracownika z pracy na wezwanie z sądu.
Opinia prawna -zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy - praca w gospodarstwie po 1 stycznia 1983 r.

Informacja do prezesów oddziałów ZNP i członków zarządu okręgu ZNP w sprawie manifestacji ZNP w dniu 19.11.2016 r.
Opinia Zarządu Głównego ZNP w sprawie przedstawionych przez MEN dwóch projektów ustaw wprowadzających reformę oświatową .pdf
Petycja uczestników pikiety ZNP przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 10.10.2016 r. pdf
Reforma Zalewskiej STOP.
Stanowisko Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP z dnia 12 października 2016 roku w sprawie projektów ustaw przedstawionych przez MEN.
Uchwała nr 20 Zarządu Głównego ZNP z dnia 18.10.16 r. w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej - Nie dla chaosu w oświacie –manifestacji.
Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o proteście ZNP w dniach 14-19 listopada 2016 r.

Apel ZNP do minister edukacji w sprawie art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela.
Ankieta w sprawie stanu organizacyjnego gimnazjów.
Opinia prawna w sprawie uznania kwalifikacji - zapytanie z 8.08.2016r.

Informacja i zadania do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w miesiącach sierpień-październik 2016 r.
Terminy składania wniosków o odznaczenia resortowe, państwowe i związkowe w 2017 r.
Komunikat w sprawie sporządzania wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę dla członków ZNP.

Okręgowe Zawody Strzeleckie Pracowników Oświaty Tarnobrzeg 2016 - wyniki zawodów

Prezentację MEN dotycząca projektowanych zmian w systemie edukacji 27.06.2016 r.

Wywiad z Prezesem Okręgu Podkarpackiego ZNP Stanisławem Kłakiem w Radiu Via z dnia 30.06.2016r.


Informacja ze szkolenia Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP - Krynica 17-19.06.2016 r.
Informacja ze spotkania świątecznego Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP - 16.03.2016 r.

Komunikat nr 3 - 2016 Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP w sprawie nadzoru na oddziałami i rejonami związkowymi.
ZNP wzywa Podsekretarza Stanu w MRPiPS do przeprosin.

Kalendarium zmian w prawie oświatowym - narada marzec.
Nowe obowiązki nauczycieli pierwszych klas SP.
Emeryci i renciści zyskają grosze.
Ile pieniędzy dostaną emeryci w marcu.
ZUS powinien ponownie przeliczyć świadczenia wcześniejszych emerytów.

Niższy wiek emerytalny najwcześniej w 2018 r.
Informacja i zadania do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w I kwartale 2016 r.
Wprowadzone i zapowiedziane zmiany wywołują negatywne emocje - ZNP
100 dni w edukacji.
Świadczenie kompensacyjne - a umowa na czas określony.
 
O czym warto pamiętać zbierając podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą.
Projekt ZNP - Finansowanie oświaty.
Wykaz obywateli popierających inicjatywę.

Opinia w sprawie przekazywania co kwartał pracodawcy przez zarząd oddziału ZNP informacji o liczbie członków ZNP.
Zasady ustalanie osób chronionych członków ZNP w szkołach.

Apel ZNP do, nauczycieli, rodziców środowiska naukowego, samorządów społeczności lokalnej w sprawie zbierania podpisów związanych z likwidacją gimnazjów. pdf
Kampania ZNP ws. likwidacji gimnazjów.
Treść stanowiska ZNP w sprawie likwidacji gimnazjów.
Harmonogram działań ZNP w sprawie likwidacji gimnazjów.
Akcja Razem dla gimnazjów - druk listy do zbierania podpisów przeciwko likwidacji gimnazjów.

Ankieta w sprawie likwidacji gimnazjów.
Ankieta ZNP w sprawie likwidacji gimnazjum - format A4.
Druk zbiorówki ZO ZNP w - Ankieta w sprawie gimnazjów.
Zasady udzielania porad  prawnych dla członków ZNP w Okręgu Podkarpackim ZNP.

Informacja i zadania do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w IV kwartale2015 r.
Opinia prawna w sprawie udziału nauczycieli w komisji  inwentaryzacyjnej szkoły - wynagrodzenie-1
Opinia prawna w sprawie udziału nauczycieli w komisji  inwentaryzacyjnej szkoły - wynagrodzenie-2
Opinia prawna  w sprawie udzielania  nauczycielom urlopu na poratowanie zdrowia - art 73 ust.1i 2 Karty Nauczyciela
Impreza integracyjna i impreza okolicznościowa z ZFŚS -opodatkowanie świadczenia

Związkowe święto na Podkarpaciu.  
I Podkarpacki Plener Malarski ZNP - POLAŃCZYK 2015 r.

Informacja z wyjazdowego szkolenia prezesów oddziałów ZNP do Egeru - Węgry 2015 r.
Wyjazdowe posiedzenie Zarządu OSEiR
Wytyczne dla ZO ZNP do sporządzania informacji w sprawie sporu zbiorowego ZO ZNP z pracodawcami.
Formularz statystyczny 2015 r.

Podziękowanie za udział w manifestacji
ZAWODY STRZELECKIE -Tarnobrzeg 2015 r. - wyniki.

Poradnik - Informacja do prezesów w sprawie otwierania rachunku bankowego - listopad 2015 r.

Ankieta w sprawie ruchu służbowego w oświacie 2015 r.
Manifestacja ZNP 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie.
Komunikat Nr 2 Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w sprawie manifestacji ZNP w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2015 r.
Komunikat Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w sprawie manifestacji ZNP w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2015 r.

Logo ZNP
Plan działań ogniw organizacyjnych ZNP  związanych z wyjazdem na manifestację ZNP w dniu 18.04.2015 r.
Uchwała Nr 1 Zarządu Głównego ZNP z dnia17.03.2015 r. w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.
Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o proteście ZNP w dniach od 18 marca 2015 r. do odwołania.
Upoważnienie OPZZ dla Zarządów Oddziałów ZNP dotyczących art. 19 ustawy o związkach zawodowych - współdziałanie z JST
Wyjazdowe posiedzenia ciał statutowych Okręgu Podkarpackiego ZNP.  

Dnia 20.09.2010r.(sobota) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjno-Szkoleniowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się  Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów ZNP Okręgu  Podkarpackiego. Nowym prezesem Okręgu Podkarpackiego został KolStanisław Kłak. Gratulujemy nowo wybranemu Prezesowi, Zarządowi Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej  >> zdjęcia z konferencji
Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkoły - podstawy prawne, metody, procedura i stosowane kryteria - luty 2013
Karta Nauczyciela - tekst jednolity - broszura
Opinia prawna w sprawie centralizacji ZFŚS w gminie - druk

Ankieta ZFŚS - 2014 r.

Karta podnosi jakość pracy przedszkoli.

Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o kontynuowaniu akcji protestacyjnej  ZNP  - do odwołania.

Zawiadomienie organu prowadzącego szkołę o przeprowadzeniu w dniach 18-23 listopada 2013 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o proteście ZNP w dniach 18-23 listopada 2013 r.

Zmiany w prawie pracy - urlop macierzyński i rodzicielski oraz ojcowski .

Informacja prasowa Instytutu Badań Edukacyjnych w sprawie czasu pracy nauczycieli

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - Przywrócony do pracy ma prawo maksymalnie do trzech pensji.

Opinia dotycząca stołówek szkolnych - do organizowania przetargów oraz zapytań ofertowych na dostawę produktów spożywczych do stołówki

Przełomowy wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. I OSK 93 -13 w sprawie przekazywania szkół spółkom komunalnym.

Interpelacja w sprawie zajęć wychowania fizycznego dla klas I.

Opinia w sprawie kwalifikacji nauczycieli do przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy.

Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Wzór umowy przekazania Gimnazjum przez JST stowarzyszeniu.

Wyrok NSA w sprawie opiniowania aktów prawnych marzec 2011 r.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. I OSK 9313 w sprawie przekazania szkoły publicznej w trybie art. 5 ust. 5g ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  

Opinia w sprawie udostępnianie arkusza organizacji szkoły przez dyrektora szkoły związkom zawodowym.

Poradnik sporządzenia arkusza organizacyjnego szkoły/placówki na rok szkolny 2013/2014.

Opinia prawna w sprawie zaopiniowania przez radę pedagogiczną i związki zawodowe kryteriów doboru wypowiedzenia stosunku pracy (rozwiązania stosunku pracy) z nauczycielem i pracownikiem niepedagogicznym przez związki zawodowe. 

Opinia prawna w sprawie wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw.

Opinia prawna w sprawie potwierdzania obecności nauczyciela w szkole, placówce na podstawie listy obecności.

Czy dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do prowadzenia zajęć w ramach innych form wypoczynku z uczniami w czasie ferii zimowych.

Opinia prawna w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Prawo o wolontariacie wyjaśnia interpretacje - wolontariat w szkole pracowników szkoły.

 

Opinia prawna w sprawie sporządzania przez nauczycieli rozkładu materiału i pisania konspektów lekcji

Komu można udostępnić akta osobowe.

Nauczyciel na zasiłku dla bezrobotnych a świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela.

Emerytura dla nauczyciela po 67 roku życia.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. pdf

Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Zaliczanie pracy w gospodarstwie rolny do pracowniczego stażu pracy

Budżet 2012 r. - podwyżka dla nauczycieli i waloryzacja dla emerytów i rencistów

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe - np. 14 października

Opodatkowanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i funduszy związków zawodowych

W N I O S E K o przyznanie zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy ZG ZNP

REGULAMIN przyznawania pomocy (zapomóg) dla członków ZNP z Funduszu Pomocy Specjalnej ZGZNP

PRAWO O WOLONTARIACIE - wyjaśnia, interpretacje

Umowa wolontariatu - Wzór Nr 1

Umowa wolontariatu - Wzór Nr 2