AKTUALNOŚCI   INFORMACJE ZWIĄKOWE   PRAWO   AKTY PRAWNE   WŁADZE OKRĘGU   DOKUMENTY   GALERIA   LINIKI   KONTAKT   ARCHIWUM

Aktualności

 

Informacja Nr 4-2021 dla prezesów oddziałów i zarządów oddziałów ZNP oraz ognisk ZNP.

 

Ankieta w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach - 2021 r.

 

Informacja Nr 3-2021 dla prezesów oddziałów i zarządów oddziałów ZNP oraz ognisk ZNP.

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS wrzesień 2021r. - dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - tryb pełny stacjonarny.

 

INFORMACJA NR 2/2021 dla prezesów oddziałów ZNP i zarządów oddziałów ZNP oraz ognisk ZNP.

Stanowisko Prezydium  ZG ZNP -  list do Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2021r. o nieuczestniczeniu w dalszych pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

 

List ZNP do FZZ i Solidarności Oświatowej – uzgodnienie wspólnego stanowiska w sprawie statusu zawodowego nauczycieli.

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 21 czerwca 2021 r. w sprawie  projektowanych zmian w nadzorze pedagogicznym.

 

Status zawodowy: Oświadczenie ZNP o nieuczestniczeniu w rozmowach z MEiN 18.06.2021 r.

 

Ankieta w sprawie ruchu kadrowego w szkołach/placówkach stan na 31 maja 2021 r.

Ankieta w sprawie ruchu kadrowego w szkołach/placówkach/zespołach szkół ponadpodstawowych stan na 31.05. 2021 r.

 

Komunikat ZNP po rozmowach z MEiN 18.05.2021r.

Uchwała  Prezydium ZG ZNP z dnia 17.05.2021r. w sprawie projektowanych zmian statusu zawodowego nauczycieli.

 

Senat za poprawką ZNP ws. zajęć wyrównawczych w szkołach.

Opis propozycji MEiN dot. zmian statusu zawodowego.

 

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (komunikat).

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie nowej formuły egzaminu ósmoklasisty.

 

INFORMACJA NR 1/2021 dla prezesów oddziałów ZNP i zarządów oddziałów ZNP.

Raport UNESCO. Polscy uczniowie w europejskiej czołówce siedzenia w domu.

Ankieta sondaż dotyczący zatrudnienia nauczycieli specjalistów.

Analiza ankiet dotyczących zdalnego nauczania po 9.11.2020 r. przeprowadzona wśród nauczycieli uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Opinia ZNP w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2021 r. zaproponowanych przez MEN.

Nauka zdalna starszych uczniów przedłużona do 14 marca 2021r.

 

Sukces! Po interwencji ZNP pracownicy obsługi i administracji mogą się rejestrować na szczepienie!

Po naszej interwencji MEiN zmienia wytyczne dotyczące szczepień.

 

Stanowisko Prezydium ZG ZNP z dnia 22 02 2021 w sprawie projektu „Edukacja dla wszystkich”

Projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki „Edukacja dla wszystkich”

Plakat stop kolejnej reformie.

 

Opinia prawna w sprawie konsekwencji prawnych dotyczących nieprawidłowości w wykonywaniu przez pracodawców obowiązków wynikających z przepisów ustawy o PPK ,w tym procedur wdrażania PPK.

Pismo dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK i podpisania porozumienia o wyborze instytucji finansowej.

Pismo w sprawie wyboru instytucji finansowej z naruszaniem prawa - dokonane przez prezesa ogniska ZNP.

 

Komunikat Prezesa Okręgu Podkarpackiego Nr 1/2021 z dnia 12 lutego 2021 r, w sprawie projektu MEiN  „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”

Komunikat dla ogniw Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie prac ministerstwa edukacji dotyczących kształcenia włączającego – Edukacja dla wszystkich.

Wsparcie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce- materiał MEN.

 

Waloryzacja rent i emerytur w 2021 r. większa niż planował rząd. To już pewne!

Analiza ankiet dotyczących nauczania stacjonarnego od 18.01.2021 r. w klasach I-III szkoły podstawowej przeprowadzona wśród prezesów oddziałów i prezesów ognisk ZNP Okręgu Podkarpackiego ZNP.

 

Pismo ZNP do Ministra Zdrowia w sprawie szczepień nauczycieli.

AstraZeneca – informacje Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

Pismo ZNP o jak najszybszą korektę planu szczepień nauczycieli przeciw COVID-19 tak, aby możliwość zaszczepienia – równocześnie z nauczycielami pracującymi stacjonarnie – mieli również pracownicy obsługi i administracji.

 

Ankieta dotycząca nauczania stacjonarnego w klasach I-III szkoły podstawowej dla prezesów oddziałów i ognisk ZNP.

Ankieta w sprawie wdrażania PPK w szkołach i placówkach.

Ankieta dotycząca zdalnego nauczania  po 3.11. 2020 r.

 

PPK. Posłowie PiS do niego namawiają, ale sami za pracowników nie zapłacą.

Sejm za waloryzacją rent i emerytur w 2021 r. O ile wzrosną świadczenia?

 

Oświadczenie ZNP w związku z korektą harmonogramu szczepień – 20.01.2021r.

Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty ws. możliwości wprowadzania hybrydowej edukacji przez dyrektorów szkół i placówek (19.01.2021)

 

PETYCJA. Szczepmy nauczycieli wraz z seniorami 70+

Powrót dzieci do szkół. Ministerstwo zaleca uczenie w "bańkach", a nauczyciele trzymają kciuki, żeby nic się nie stało.

ANKIETA w sprawie nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły/placówki.

 

List ZNP do ministra Michała Dworczyka ws. terminu szczepień nauczycieli.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.

Ankieta ZNP Zdecydowana większość nauczycieli poniosła własne koszty związane z nauczaniem online.

 

Informacja nr 9/2020 w sprawie wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w szkołach i placówkach.

Uchwała  Zarządu Oddziału ZNP w sprawie udzielenia upoważnienia członkom zarządu oddziału ZNP do wyboru instytucji finansowej o zarządzanie PPK i podpisania porozumienia.

Upoważnienie dla członka ZO ZNP do udziału w wyborze  instytucji finansowej o zarządzanie PPK i podpisanie porozumienia w tym względzie.

Pismo do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarządu powiatu albo zarządu województwa w sprawie udzielonego upoważnienia członkowi ZO ZNP do udziału w wyborze  instytucji finansowej o zarządzanie PPK i podpisanie porozumień w tym względzie.

Protokół z posiedzenia reprezentantów związków zawodowych oraz przedstawicieli pracodawcy z wyboru instytucji finansowej w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Porozumienie o wyborze instytucji finansowej.

Uchwała  Zarządu Oddziału ZNP w sprawie udzielenia upoważnienia prezesowi ogniska i członkom zarządu ogniska ZNP do wyboru instytucji finansowej o zarządzanie PPK i podpisania porozumienia.

 

Opracowanie jeszcze raz o Pracowniczych Planach Kapitałowych.  

PPK a współdziałanie ze stroną pracowniczą.

Uczestnictwo w PPK. Poziom niezadowalający, coś trzeba zmienić.  

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Informacja wszystko o Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), w tym wdrażanie PPK w sektorze finansów publicznych - materiał przygotowany przez Stanisława Kłaka.

Rola zakładowej organizacji związkowej w sprawie PPK - opracowanie radcy prawnego ZG ZNP.

 

Egzaminy ósmoklasisty i maturalne – znamy wymagania.

Dyscyplinarki.  Senat za wprowadzeniem poprawek ZNP.

Płaca minimalna w górę. Jest decyzja rządu.

 

Nauczyciele będą szczepieni tuż po medykach. 

Rząd przyjął nowelizację ustawy o emeryturach i rentach.

 

Walczymy w Senacie o podwyżki dla nauczycieli.

Komu w szkole należy przyznać dzień wolny za święto wypadające w sobotę.

Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego na wystąpienie ZNP w sprawie zmiany wytycznych do przedszkoli i żłobków.

 

Kiedy dzieci wrócą do szkoły w związku z COVID-19.

Emerytury: pięć lat i masz podwójne świadczenie.

Nauczyciel może nagrywać ucznia podczas lekcji online. Jednak musi mieć na to zgodę rodziców.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii  w szkołach podstawowych.

 

Przeliczanie emerytur i rent.

Od grudnia emeryci i renciści mogą więcej dorobić do swoich świadczeń.

Wniosek ZNP do GIS o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli.

Wniosek ZNP do Ministra Zdrowia o priorytetowe potraktowanie pracowników oświaty w zakresie dostępności do testowania i szczepienia przeciwko SARS-CoV-2.

 

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 r. – rozporządzenie podpisane.

Szkoły zamknięte do 3 stycznia 2020r. rozporządzenie Ministra Edukacji.

Sposób postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – udział  członków ZNP.

MEN dzieli subwencje. Opinia ZNP.

 

GIS zaktualizował wytyczne dla przedszkoli i żłobków.

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 19.11.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.

 

Pytania i odpowiedzi w sprawie 500+ dla nauczyciela. MEN wyjaśnia.

Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi.

 

Pytamy ministra edukacji o jego wypowiedź dotyczącą   podwyższenia pensum.

List ZNP do osób, które nadal pracują bezpośrednio z dziećmi.

List ZNP do Rad Pedagogicznych Szkół i Placówek.

 

Zawieszenie zajęć stacjonarnych - bardzo ważna informacja.   

Funkcjonowanie szkół i placówek pytania i odpowiedzi - bardzo ważna informacja.

Komunikat z dnia 06.11.2020 r. Kuratora Oświaty.

 

Nie damy się zastraszyć! – komunikat ZNP 3.11.2020 r.

21 edukacyjnych postulatów ZNP na czas pandemii.

 

Ruch kadrowy w szkołach i placówkach Okręg Podkarpacki ZNP stan na 31 maja 2020 r.

Analiza ankiety nauczyciele odchodzą z zawodu – przyczyna odejścia.

Zestawienie ankiet  dotyczących zdalnego nauczania i powrotu uczniów do szkoły z dniem 1.09.2020 r.

Apel Prezesa ZG ZNP COVID-19.

 

Informacja o działaniach Zarządu Głównego ZNP w okresie pandemii.

Oświadczenie Sekretariatu ZG ZNP i prezesów okręgów ZNP z dnia  27.10.2020r.

Oświadczenie ZNP w związku z wypowiedzią Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28.10.2020 r.

ZUS będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych  - Bardzo ważne.

 

Wyższe limity zwolnień z PIT dla świadczeń socjalnych z ZFŚS w związku z COVID-19.

Komunikat w sprawie wyżej emerytury i rekompensaty za zaniżone emerytury dla kobiet urodzonych w 1953 r.

 

Pismo - odpowiedz z dni 27.07.2020 r. Głównego Inspektora Pracy w sprawie stanowiska PIP wobec możliwości pozbawienia emerytów i rencistów - byłych pracowników zakładu dostępu do środków z ZFŚS oraz dopuszczalności uzależnienia dopłaty do wypoczynku od wykorzystania urlopu w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni. pdf

 

Wypowiedz Ministra Edukacji Narodowej Piontkowskiego - Dyrektor nie może żądać do nauczycieli podpisywania oświadczeń, że są świadomi ryzyka.

Wytyczne GIS MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole.

Placówki oświatowe żądają od rodziców zaświadczeń, których lekarze nie mogą wydać.

 

Wytyczne GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej.

Wytyczne do przeprowadzanie egzaminów.

Wytyczne do organizacji opieki w bursach i internatach.

 

Wytyczne GIS MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna. pdf

 

Informacja nr 7-2020 z dnia 20 maja 2020 r. kierowana do prezesów i zarządów oddziałów ZNP oraz prezesów ognisk i dyrektorów szkół.

Powrót do pracy mat. CIOP - PIB - wytyczne i lista kontrolna. pdf

Zalecenia PIP Powrót do pracy maj 2020.pdf

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego. pdf

 

Co dalej ze szkołami. Podsumowujemy rozporządzenia MEN w sprawie podstawówek, szkół średnich, egzaminów i zasiłków opiekuńczych.

Jak mają wyglądać zajęcia w podstawówkach. Są wytyczne MEN

Wywiad Głosu Nauczycielskiego z Ministrem Edukacji Narodowej

 

Informacja nr 6 - 2020 do prezesów i zarządów oddziałów ZNP i dyrektorów szkół.

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli praca zdalna.

Kwestionariusz ankiety pracownicy niepedagogiczni wynagrodzenie w czasie epidemii COVID – 19.

 

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 1.04.2020 w sprawi badań profilaktycznych i szkolenia BHP w czasie epidemii.

Informacja nr 5 - 2020 do prezesów i zarządów oddziałów ZNP i dyrektorów szkół.

Informacja nr 4 - 2020 do prezesów i zarządów oddziałów ZNP.

 

Uchwała nr 2 -2020 Prezydium ZOP ZNP z dnia 8.01.20 r. w sprawie prowadzenia dodatkowego poradnictwa prawnego dla członków ZNP w ramach powiatu.