Bieżąca działalność   Informacje związkowe    Porady prawne Władze  Oddziały   Sekcje  KlubyUOPiSGaleria
Współdziałanie z samorządem  Działalność pedagogiczna  Działalność  kulturalna i sportowo-turystyczna Polecamy Okręgowa Komisja Rewizyjna  Społeczna inspekcja pracy  Archiwum 
 

 

 Wytyczne dla Prezesów Oddziałów dotyczące kontroli OKR

 Protokół Oddziałowej Komisji Rewizyjnej z działalności Oddziału

 

  Protokół OKR kontroli Oddziałów na 2014 - 2018                 

  Regulamin Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej Okręgu Podkarpackiego ZNP w  kadencji 2014– 2018

 

Wykaz  Oddziałów wytypowanych  do kontroli  przez Okręgową  Komisję  Rewizyjną Okręgu Podkarpackiego w  kadencji  2014 – 2018 .

 

     Prezydium Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZNP: 
 
  1. Sowiźrał Teresa -  przewodnicząca OKR 
kom.  695 581 315  
e-mail:
teresa_mac@wp.pl         

         
 

  2. Palimąka Lesław-  wiceprzewodniczący OKR 
  3. Skoczyńska Bogumiła  -  sekretarz OKR  
  4. Kępa Maria -  członek  
  5. 
Kopecka Alicja - członek 

  6. Lech Zofia - członek

Pozostali członkowie Okręgowej Komisja Rewizyjna ZNP: 
 

  7.Baran Beata
  8. Mendel Małgorzata
  9.Nowicki Romuald
10.
Ochalik Beata
11.
Penar-Smerecka Anna
12.
Płocica Janina

 

     
   

 

  Społeczna Inspekcja Pracy zadania, kompetencje, funkcjonowanie

  Uprawnienia kontrolne Zakładowej (Międzyzakładowej) Organizacji

Związkowej i Społecznej Inspekcji Pracy

 Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy