AKTUALNOŚCI   INFORMACJE ZWIĄKOWE   PRAWO   AKTY PRAWNE   WŁADZE OKRĘGU   DOKUMENTY   GALERIA   LINIKI   KONTAKT   ARCHIWUM

Władze Okręgu    

 

  SEKRETARIAT ZOP ZNP stanowią: 

     1. KŁAK Stanisław         - prezes 

    tel. (17) 850 76 25
    kom.  602 701 461 
    e-mail:
 stklak@interia.pl 


      2. PUZON Anna             - wiceprezes 
    tel.
    kom. 
668 342 975
    e-mail: anp63@interia.pl

 

  PREZYDIUM ZOP ZNP stanowią:   
 
      1. KŁAK Stanisław           - prezes 
      2. PUZON Anna               - wiceprezes 

                                                  - członkowie:  
      3. Stępięń Halina
      4.
Różycka Elżbieta
      5. Skoczylas
Jadwiga
      6. Wnuk Elżbieta

      7. Walicha Eliza
      8. Szczołko Anna
      9. Ceglarz Andrzej

    10. Arkadiusz Zawalski

    11. Wiesław Tajchman      - przewodniczący OSEiR

    12. Wiktor Barbara             - przewodnicząca OSAiO

  ZARZĄD OKRĘGU PODKARPACKIEGO ZNP stanowią:

1.    Stanisław Kłak        - prezes

2.    Anna Puzon            - wiceprezes

3.    Halina Stępień

4.    Elżbieta Różycka

5.    Jadwiga Skoczylas

6.    Elżbieta Wnuk

7.    Eliza Walicha

8.    Anna Szczołko

9.    Elżbieta Ochab

10.  Maria Pleban

11.  Magdalena Sroczyńska-Kieszek

12.  Ewa Majewska-Baran

13.  Sylwia Niedzielska-Plezia

14.  Leokadia Zaborniak

15.  Adam Błaszczyk

16.  Andrzej Ceglarz

17.  Zbigniew Jurek

18.  Jerzy Kielar

19.  Andrzej Mamak

20.  Maciej Przybyło

21.  Józef Tomczak

22.  Kazimierz Wąsik

23.  Arkadiusz Zawalski

24.  Wiesław Tajchman    - przewodniczący OSEiR

25.  Barbara Wiktor            - przewodnicząca OSPAiO

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 

     Prezydium Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZNP: 
 
  1. Marta Mazur                  -  przewodnicząca      

  2. Dariusz Żmuda             -  wiceprzewodniczący 
  3. Bogumiła Skoczyńska  -  sekretarz  
  4. Maria Tympalska          -  członek prezydium 
  5. Małgorzata Mendel       -  członek prezydium

   Zarząd Okręgowej Komisja Rewizyjna ZNP: 

    1. Marta Mazur                  -  przewodnicząca      

    2. Dariusz Żmuda            -  wiceprzewodniczący 
    3. Bogumiła Skoczyńska  
    4. Maria Tympalska         
    5. Małgorzata Mendel

    6.Beata Baran

    7.Jacek Krowicki

    8.Marzena Płonka

    9.Jolanta Szkodzińska

  10.Katarzyna Rajda Szostak

  11.Andrzej Sus

 

Wytyczne dla Prezesów Oddziałów dotyczące kontroli OKR

Protokół Oddziałowej Komisji Rewizyjnej z działalności Oddziału

Protokół OKR kontroli Oddziałów na 2014 - 2018                 

 Regulamin Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej Okręgu Podkarpackiego ZNP w  kadencji 2014– 2018

 

Okręgowa Sekcja Administracji i Obsługi

 

   Prezydium Zarządu OSAiO ZNP 


 
1. Barbara Wiktor      – Przewodnicząca

  2. Magdalena Cienki - Wiceprzewodnicząca

  3. Iwona Bąk              - Wiceprzewodnicząca

  4. Beata Podgórnik   - Sekretarz 

  5. Witold Czawa        - członek prezydium

  6. Leszek Bednarz     - członek prezydium
 

    Zarząd Okręgowej Sekcji Administracji i Obsługi  
 

   1. Barbara Wiktor               - przewodnicząca

   2. Magdalena Cienki         - wiceprzewodnicząca

   3. Iwona Bąk                       - wiceprzewodnicząca

   4. Beata Podgórnik            - sekretarz

   5. Witold Czawa

   6. Leszek Bednarz

   7. Jolita Piróg

   8. Emilia Zygmunt

   9. Anna Szymańska

 

 KSPAiO - regulamin

 Status pracowników administracji i obsługi - 2

 Wypowiadać czy nie układ zbiorowy pracy. Co po wypowiedzeniu ?

 Stanowisko KSPAiO z 31.08.2007r. w sprawie waloryzacji i podwyżek płac dla pracowników niebędących nauczycielami w 2008r.

 Program Działania Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

 Przydział zadań dla członków zarządu OSPAiO ZOP ZNP

 Status pracowników administracji i obsługi

 

Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów

     Prezydium Zarządu OSEiR ZNP

   1. Bożena Kaczor                   - przewodnicząca

   2. Wiesław Tajchman              - wiceprzewodniczący

   3. Elżbieta Delmanowicz         - wiceprzewodnicząca

   4. Stanisława Margańska        - sekretarz

   5. Edward Tokarski                   - członek prezydium

   6. Teresa Szydło                        - członek prezydium
 

      Zarząd Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów  
                            
    1.Bożena Kaczor                - przewodnicząca
    2.Wiesław Tajchman           -  wiceprzewodniczący
    3.Elżbieta Delmanowicz      - wiceprzewodnicząca
    4.
Stanisława Margańska
    5.Edward Tokarski
    6.Teresa Szydło
    7.Henryk Pokrzywiński
    8.Krystyna Żygadło
    9.Maria Kępa
   10 Urszula Płocicka
   11.rena Gierłach
   12. Danuta Poznańska
 
 

 

Plan pracy Podkarpackiej OSEiR na 2014 rok.

Prowadzenie podstawowej dokumentacji Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów.

Regulamin Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP