Bieżąca działalność   Informacje związkowe    Porady prawne Władze  Oddziały   Sekcje  KlubyUOPiSGaleria
Współdziałanie z samorządem  Działalność pedagogiczna  Działalność  kulturalna i sportowo-turystyczna Polecamy  Okręgowa Komisja Rewizyjna  Społeczna inspekcja pracy  Archiwum

 

 Kalendarz imprez  kulturalnych, sportowych
i turystycznych Okręgu Podkarpackiego ZNP na rok 2018.

 

Skład  Komisji Historii, Kultury, Sportu i Turystyki

w Rzeszowie

Błaszczyk Adam - członek

Chowaniec Krzysztof - przewodniczący

Cios Irena - członek

Kopecka Alicja - wiceprzewodnicząca

Krysa Stanisław - członek

Mamak Andrzej - sekretarz

Poznańska Danuta - członek

Sieradzki Piotr - członek

Stępień Halina - wiceprezes ZOP ZNP