Bieżąca działalność   Informacje związkowe    Porady prawne Władze  Oddziały   Sekcje  KlubyUOPiSGaleria
Współdziałanie z samorządem  Działalność pedagogiczna  Działalność  kulturalna i sportowo-turystyczna Polecamy Okręgowa Komisja Rewizyjna  Społeczna inspekcja pracy Archiwum 

 

 Ekspertyza prawna Biura Analiz Sejmu w sprawie uchwalanych regulaminów wynagradzania przez JST

  Procedura prawna likwidacji publicznej szkoły (placówki) prowadzonej przez JST

  Informacja Podkarpackiego Kuratora Oświaty dotycząca procedury zakładania, likwidacji i przekształcania szkół, (placówek) przez JST   

 

  Podstawy prawne opiniowania regulaminu pomocy zdrowotnej

  Tryb prac nad regulaminem funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

  Przykładowy regulamin funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

   Najczęściej występujące nieprawidłowości w regulaminach wynagradzania nauczycieli stanowionych przez JST

   Plan tworzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

   Przykład pisma Wójta, Burmistrza, Prezydenta przedstawiający projekt Regulaminu Zarządowi Oddziału ZNP

   Wzór pisma JST w celu uzgodnienia treści regulaminu po 1 stycznia 2007 r.

   Co składa się na wynagrodzenie nauczyciela

   Obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowymi -  artykuł z gazety samorządowej "Wspólnota" z dnia 28.01.2007 r.

  Tryb prac Zarządu Oddziału ZNP nad regulaminem przyznawania nagród dla nauczycieli

 Zakres prac Zarządu Oddziału ZNP przy uzgadnianiu regulaminów wynagradzania nauczycieli

  Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP - uwagi do regulaminu wynagradzania

 

 

  Porozumienie Zarządu Oddziału ZNP z Gminą ( Miastem ) w sprawie zasad współdziałania  w dziedzinie oświaty i wychowania